Strategia Akcyjna

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,14 8,04 15,10 30,64 23,98 15,70 30,12 13,06

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Strategia Akcyjna
Kod UFSTAK
Typ funduszu akcyjny
Data utworzenia czerwiec 2014
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Advanta, Inventus, Duo Invest, Grand Duo, Duo Benefit, Eventus Duo

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu poprzez inwestowanie środków pieniężnych z założeniem wysokiego ryzyka inwestycyjnego charakterystycznego dla funduszy o charakterze akcyjnym. W skład Aktywów Funduszu wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym tj. dokonujących lokat w szczególności w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu oraz lokaty bankowe i środki pieniężne.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×