Fundusz Zrównoważony IKE

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% -0,22 -0,67 -1,34 -2,66 0,16 1,40 -2,76 64,23

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Zrównoważony IKE
Kod UFIZR
Typ funduszu mieszany
Data utworzenia październik 2004
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem IKE

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu Zrównoważonego IKE jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu Zrównoważonego IKE poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim bądź średnim profilu ryzyka. W skład Aktywów Funduszu Zrównoważonego IKE wchodzą: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, lokaty bankowe, środki pieniężne. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Zrównoważony IKE lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać zmianom.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×