UFK Portfel Obligacji

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,12 -0,92 -1,55 -0,87 -1,62 -1,39 -2,29 -2,70

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu UFK Portfel Obligacji
Kod MPD
Typ funduszu obligacyjny
Data utworzenia styczeń 2013
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Złote Jutro, Lepsze Perspektywy

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu poprzez inwestowanie środków pieniężnych przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego charakterystycznego dla funduszy o charakterze dłużnym. W skład Aktywów Funduszu wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym tj. dokonujących lokat w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz lokaty bankowe i środki pieniężne.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×