Czy wiesz, że brak okresowych przeglądów to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania pożarów w budynkach mieszkalnych? Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowych, czyszczenie okresowe przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) to tylko niektóre z obowiązków właściciela budynku prywatnego wynikające z przepisów prawa budowlanego. Specjaliści ERGO Hestii z myślą o klientach przygotowali zestaw rekomendacji.


Przeglady - domek


Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowych - raz w roku

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych (w tym jej szczelności).

Kontrola okresowa przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) - raz w roku

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz przewodów grawitacyjnych
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych.

Kontrola okresowa instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - co 5 lat

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Czyszczenie okresowe przewodów kominowych (dymowych i spalinowych):

1) od palenisk opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem) - co 3 miesiące,
2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co 6 miesięcy.

Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, obiektach budowlanych, budownictwa zagrodowego i letniskowego nie wymaga kwalifikacji kominiarskich.

Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów:

1) opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW - raz na 2 lata,
2) opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem - raz na 4 lata.

Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności.

Pliki do pobrania

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×