Rodzina przy samochodzie-min.jpg

Ułatwienia

w obsłudze Car Assistance

Ułatwienia w obsłudze Car Assistance

Potrzebujesz pomocy poza granicami kraju?

Powrót do Polski wiąże się z obecnie z kilkunastogodzinnym oczekiwaniem w kolejkach przed przejściem granicznym. W związku z tym czas oczekiwania na pomoc drogową jest znacznie wydłużony.

Rozwiązania Car Assistance

ubezpieczenia w salonach


Wraz z partnerami realizującymi usługi Car Assistance wprowadzamy następujące rozwiązania:

  1. zwrot kosztów naprawy pojazdu, który uległ awarii poza terenem RP do wysokości 1000 euro. Naprawa odbywa się w miejscu uzgodnionym uprzednio z Centrum Alarmowym. Skorzystanie z usługi wiąże się z rezygnacją z niektórych, innych świadczeń o czym każdorazowo informuje konsultant Centrum Alarmowego
  2. w przypadku, gdy klient nie wyraża zgody na organizację naprawy lub nie jest ona możliwa, organizowana jest lokalna pomoc drogowa. Klienci transportowani są do miejsca noclegu w oczekiwaniu na możliwość transportu do Polski lub przyjazd pomocy drogowej, która dostarczy pojazd do kraju

Skorzystaj z prostych narzędzi, które pozwolą załatwić Ci sprawy on-line, bez wychodzenia z domu.

SPRAWDŹ https://www.ergohestia.pl/w-trosce-o-wspolne-bezpieczenstwo/

ERGO 4 – indywidualne ubezpieczenie na życie

Ciężka choroba, wypadek – życie często zaskakuje nas wydarzeniami, których skutki bywają przykre, a nawet tragiczne. Właśnie w takich sytuacjach niezwykle pomocne okazuje się dobre ubezpieczenie. Takie jak ERGO 4.

Ubezpieczenie obejmuje cztery podstawowe elementy: życie, uszkodzenie ciała, poważne zachorowanie i zdrowie dziecka. Oferujemy elastyczny zakres, precyzyjnie dostosowany do Twoich potrzeb. W ramach jednej polisy, kupionej u jednego doradcy, możesz ubezpieczyć całą swoją rodzinę!

Sprawdź !Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.