Koncepcja pewnej przyszłości

Koncepcja

pewnej przyszłości

ERGO 7 i ERGO 4

ERGO 7 i ERGO 4 to finansowe zabezpieczenie spłaty zobowiązań dla Ciebie i Twoich bliskich.

Planujesz zakup domu lub mieszkania na kredyt? A może właśnie jesteś w trakcie realizacji zakupu lub posiadasz już kredyt hipoteczny? Dowiedz się, jak możesz kompleksowo zabezpieczyć spłatę kredytu.

Podstawowe zagadnienia – cesja i ubezpieczenie z cesją

Bank udzielający Ci kredytu obawia się dwóch sytuacji:

  • przedmiot kredytu, czyli nieruchomość, zostanie częściowo lub całkowicie zniszczona;
  • zaprzestania spłaty kredytu (np. z powodu poważnego zachorowania lub śmierci).

Omówmy je po kolei.

Cesja prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia nieruchomości

ubezpieczenie pod kredyt

Czym jest tzw. „cesja na bank”?

Cesja na bank to po prostu przeniesienie na bank prawa do odszkodowania należnego z umowy ubezpieczenia. W ramach cesji, cesjonariusz (czyli bank) nabywa przyszłą wierzytelność (w tym wypadku – odszkodowanie z umowy ubezpieczenia).

Jeśli Twoja nieruchomość zostanie częściowo lub całkowicie uszkodzona w wyniku zdarzenia losowego, ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania w całości lub części na rzecz banku, chyba, że bank zezwoli na wypłatę Tobie.

W praktyce oznacza to, że chociaż Ty opłacasz składkę za ubezpieczenie, to uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest bank.

Podczas zawierania umowy kredytu bank proponuje zwykle zakup ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że polisa mieszkaniowa zawarta tylko na potrzeby wymaganej cesji  obejmuje podstawowy zakres ochrony, czyli wypłatę odszkodowania na wypadek pożaru, powodzi czy huraganu i często nie dotyczy wyposażenia nieruchomości czy Twoich rzeczy osobistych.

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego

Oprócz polisy ubezpieczenia nieruchomości z cesją, bank może od Ciebie oczekiwać przedstawienia indywidualnej polisy na życie, która będzie dla niego gwarancją spłaty zadłużenia. Dobrze dobrana polisa zabezpieczająca ten cel będzie bardzo rozsądnym wyborem.

Podstawowe ubezpieczenia często nie oferują rozwiązań na wypadek zdarzeń typu choroba lub wypadek, po którym ubezpieczony traci zdolność do pracy i nie może już spłacać kredytu. Pamiętaj też, że wszelkiego rodzaju kredyty wchodzą w skład tzw. masy spadkowej. To oznacza, że będą musieli je spłacać Twoi bliscy w przypadku Twojej niespodziewanej śmierci.

Dlatego warto zadbać, żeby polisa życiowa przynosiła korzyści obu stronom umowy kredytowej:

  • dla banku była zabezpieczeniem Twojego zobowiązania finansowego;
  • dla Ciebie natomiast była pewnym zabezpieczeniem przez cały okres spłacania kredytu, na wypadek trudnych sytuacji np. w przypadku poważnego zachorowania, które sprawi, że nie będziesz mógł pracować. Może też być wsparciem dla bliskich – po Twojej śmierci bank otrzyma sumę ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia na życie, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec banku z tyt. kredytu. Kwotę nadwyżki otrzymają Twoi bliscy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze umowy ubezpieczenia?

Przy ubezpieczeniu nieruchomości „pod kredyt”, kluczową kwestią jest rodzaj mienia objętego ochroną. Jeśli wybierzesz wyłącznie ubezpieczenie nieruchomości na sumę wymaganą przez bank, to w przypadku np. pożaru, kredyt zostanie spłacony, ale Twoje straty w postaci zniszczonego wyposażenia mieszkania, elementów jego wykończenia, Twoich rzeczy osobistych, biżuterii, dzieł sztuki itp. - nie zostaną pokryte.

W przypadku ubezpieczenia na życie kluczowy jest jego zakres, tzn. w jakich sytuacjach świadczenie zostanie wypłacone oraz gwarancja warunków ochrony. Najczęściej spotykane w bankach polisy nie obejmują szeregu przyczyn zdarzeń i dlatego zawsze prześledzić tak zwane wyłączenia odpowiedzialności.

Ważne, żeby polisa obejmowała wypłatę w razie śmierci z powodu choroby i wypadku, ale również stanowiła zabezpieczenie w przypadku niezdolności do pracy. Warto zwrócić uwagę również, czy polisa na życie, jej warunki i cena są gwarantowane na cały okres kredytowania. Nikt nie chce zostać zaskoczony rozwiązaniem umowy ubezpieczenia przed upływem okresu kredytowania lub zmianą (podwyższeniem) składki, kiedy nadal spłacamy kredyt.


ubezpieczenie pod kredyt

Czy warto posiadać polisę mieszkaniową z cesją na bank oraz polisę na życie z cesją na bank w ERGO Hestii?

Zdecydowanie tak, ponieważ ERGO 7 to kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości.

ERGO 7 ubezpieczeniem z cesją możesz objąć nie tylko dom czy mieszkanie, ale też dom w budowie, a nawet domek letniskowy.

Ty decydujesz, czy zależy Ci na ubezpieczeniu konkretnych zdarzeń (np. pożar, powódź), czy na ubezpieczeniu, które będzie obejmowało wszystkie nagłe i nieprzewidziane sytuacje, które mogą powodować straty finansowe związane ze zniszczeniem mienia lub nieruchomości (All risk).

Odpowiednie dopasowanie sum ubezpieczenia zagwarantuje Ci pełną rekompensatę poniesionych strat – zarówno w obrębie samej nieruchomości, jak i kosztów jej wykończenia (np. deski i ogrzewanie podłogowe, kabiny prysznicowe, drzwi, sanitariaty).

ERGO 4 – indywidualne ubezpieczenie na życie

ERGO 4 to przemyślany pakiet ubezpieczeń, zapewniający Tobie i Twoim bliskim pełną stabilność finansową na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń. Możliwość samodzielnego określenia sumy ubezpieczenia (do 10 mln złotych!) pozwala na zabezpieczenie spłaty niemal każdego kredytu.

Możesz zdecydować, czy suma ubezpieczenia będzie zmniejszać się wraz z wartością kredytu do spłaty, czy też ma pozostać stała przez cały okres ubezpieczenia.

Dzięki ERGO 4 możesz zagwarantować sobie lub najbliższym wypłatę świadczeń w przypadku zgonu z każdej przyczyny (również w wyniku COVID-19) oraz całkowitej niezdolności do pracy. Dodatkowo warunki polisy, w tym wysokość składki, będą zagwarantowane na cały okres umowy ubezpieczenia zabezpieczającej spłatę kredytu.

Zarządzanie polisą i cesją przez Internet

Korzystając z oferty ERGO Hestii otrzymujesz dostęp do iKonta, gdzie swobodnie możesz zarządzać swoimi polisami, m.in. w każdym momencie możesz samodzielnie pobrać polisę oraz potwierdzenie jej opłacenia, których przedstawienia będzie wymagał od Ciebie bank.

Zabezpiecz swoje interesy

Chcesz poznać szczegóły unikatowej oferty ubezpieczeń ERGO Hestii na życie oraz ubezpieczenia nieruchomości? Już dziś skontaktuj się z naszymi doradcami! Ich listę znajdziesz na "Znajdź Agenta"

Kredyt to długoletnie zobowiązanie, dlatego nie działaj pochopnie – porównaj naszą ofertę z ofertą banku i wybierz najlepszą opcję dla Ciebie i Twojej rodziny.

Zastanawiasz się, jaka będzie wysokość składki?

Skorzystaj z kalkulatoraMateriał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.