Tata z córkami na kanapie

Ubezpieczenie na życie w Grupie Otwartej jako odpowiedź na potrzeby ubezpieczeniowe

Czego się obawiamy?

Polska Izba Ubezpieczeń, we współpracy z Delloite i SW Research, przeprowadziła w lutym 2020 i 2021 r. badanie na próbie 2000 osób, na podstawie którego powstał raport „Mapa ryzyka Polaków. Jak ubezpieczyciele odpowiadają na potrzeby społeczeństwa?”. Wyniki wskazują na to, że najwięcej obaw dotyczy zdrowia oraz braku dostępu do opieki medycznej.

Ubezpieczenie na życie w Grupie Otwartej odpowiada na potrzeby klientów

Mama z corka w kuchni

Grupowe ubezpieczenie na życie w Grupie Otwartej odpowiada na te potrzeby. W Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. (dalej: ERGO Hestia), oferujemy klientom indywidualnym ubezpieczenie w ramach Grupy Otwartej. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń dostępnych dotychczas wyłącznie w ofercie grupowej u pracodawcy.

W ramach oferty można dokonać wyboru jednego z 10 różnych wariantów ubezpieczenia i dopasować zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki do swoich potrzeb czy możliwości finansowych.

Niezależnie od wybranego wariantu, przystąpienie jest proste i nie wymaga przeprowadzania badań medycznych. Klient wypełnia jedynie krótką ankietę medyczną, a ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po wystawieniu certyfikatu ubezpieczeniowego, z uwzględnieniem okresów karencji (zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, które są dostępne tutaj).

Kompleksowa ochrona

Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w przypadku m.in. poważnego zachorowania Ubezpieczonego, małżonka/partnera oraz dziecka, wypadku, operacji chirurgicznej, narodzin dziecka, niezdolności do pracy czy leczenia szpitalnego.

Dostęp do opieki medycznej

Mapa ryzyka potwierdziła również fakt, że Polacy martwią się brakiem dostępu do opieki medycznej oraz brakiem środków na leczenie poważnych chorób.

Odpowiedzią na to są oferowane przez ERGO Hestię ubezpieczenia dodatkowe - MediPlan oraz Medical Assistance. Ubezpieczenia te zapewniają pomoc w szybszym powrocie do zdrowia po nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym zdarzeniu, które miało miejsce na terenie Polski.

MediPlan i Medical Assistance

MediPlan

To nie tylko organizacja, ale i pokrycie kosztów usług medycznych znajdujących się w zakresie ubezpieczenia. Ochrona jest uruchamiana w przypadku zdarzeń, takich jak: pęknięcie lub złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawów, uraz kręgosłupa, uraz głowy (wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości czaszki), uraz narządów wewnętrznych, uraz oka.

Do dyspozycji Ubezpieczonego jest wyspecjalizowany personel na terenie całego kraju. Szeroki wachlarz badań specjalistycznych pozwala na szybką diagnostykę i tym samym rozpoczęcie dalszego leczenia. Dodatkowo, dostępne zabiegi ambulatoryjne oraz rehabilitacja (do 40 zabiegów na zdarzenie) pozwolą na szybszy powrót do zdrowia i sprawności po wypadku.

Ubezpieczenie oferuje również świadczenia informacyjno–organizacyjne m.in. Telefoniczną Informację Medyczną oraz infolinię szpitalną. Świadczenia realizowane są bezgotówkowo.

Medical Assistance

To pomoc medyczna dla Ubezpieczonego lub bliskiej osoby zamieszkującej z Ubezpieczonym w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Szeroki pakiet świadczeń Medical Assistance obejmuje m.in.

  • Mama z dziecmi piecze w kuchni.png
  • Dowóz leków oraz podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych.

  • Transport medyczny.

  • Opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

  • Opiekę nad zwierzętami domowymi.

  • Infolinię medyczną (możliwość rozmowy z lekarzem dyżurnym Centrum Alarmowego, który udzieli Ubezpieczonemu lub współubezpieczonemu informacji, co do dalszego postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku).Dzwoniąc do Centrum Alarmowego pod numer telefonu: 22 522 29 94, dostępny przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu. Pomoc zostanie zorganizowana natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.

Warto wiedzieć:

Podróż

Ikona

Podróż

Podróżuj z życiem

Czytaj więcejarrow

Majątek

Koncepcja pewnej przyszłości

Majątek

Ubezpieczenie pod kredyt

Czytaj więcejarrow