Podrozuj z zyciem

Ubezpieczenie ERGO Podróż i ERGO 4 - ochrona w życiu i w podróży

Początek roku to nie tylko czas noworocznych postanowień

To często również pora wypoczynku, m.in. tego w gronie rodziny, podczas ferii szkolnych.

Niezależnie od tego, czy planujemy spędzić czas na stoku, turystycznych szlakach czy udamy się w podróż w pogoni za słońcem, powinniśmy dbać o bezpieczeństwo. Warto zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych wydatków.

O czym należy pamiętać jadąc w zagraniczną podróż?

Finansowanie pomocy medycznej za granicą znacząco różni się od polskiego systemu publicznej opieki zdrowotnej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Nawet posiadając kartę EKUZ pamiętajmy,  że: 

 • kartę EKUZ honorują wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • karta EKUZ nie pokrywa takich kosztów jak: ratownictwo, koszty poszukiwania (zwłaszcza w górach) oraz koszty transportu do Polski;
 • istnieje ryzyko współfinansowania udzielonej pomocy medycznej z własnej kieszeni, zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju pobytu.

Co w sytuacji, gdy niezbędna będzie pomoc ratownictwa medycznego? Co jeśli ulegniemy wypadkowi za granicą z dala od publicznych placówek, a najbliższa pomoc medyczna będzie świadczona tylko przez prywatne podmioty? Co jeśli w skutek doznanego urazu, po powrocie do domu, będziemy musieli się poddać kosztownej rehabilitacji?

Wypadek podczas zagranicznej podróży – co może się wydarzyć?

Wyjeżdżając w podróż nie chcemy myśleć, że może spotkać nas przykra sytuacja. Jeśli w ogóle, to myślimy o niegroźnych następstwach wypadków, m.in.: skręceniach, zwichnięciach, ewentualnie złamaniach. Jednak życie potrafi pisać różne scenariusze i niejednokrotnie okazuje się, że wypadki potrafią być dużo poważniejsze w skutkach.

ERGO Podróż zabezpieczy cię przed przykrymi sytuacjami podczas wyjazdu.

dw

Ubezpieczenie zagwarantuje:

 • organizację bezgotówkowej pomocy medycznej;
 • sfinansowanie akcji ratunkowej, również tej związanej z poszukiwaniem;
 • organizację transportu do Polski;
 • pomoc tłumacza – w sytuacji nieznajomości języka pomaga w kontakcie z lekarzem lub pracownikiem placówki medycznej;
 • organizację opieki nad dziećmi – podczas podróży, a także dziećmi  będącymi w Polsce;
 • pokrycie kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wypadku.

Czy ochrona podczas podróży to wszystko co możemy zrobić dla naszego bezpieczeństwa?

Zdecydowanie nie. Kontynuacja leczenia oraz rehabilitacja uszkodzeń ciała - to kluczowe elementy powrotu do sprawności. Niejednokrotnie zdarzają się przypadki, kiedy uszkodzenie ciała na skutek wypadku jest na tyle poważne, że jego skutki odczuwalne są długo po samym zdarzeniu. Aby móc poradzić sobie z długotrwałymi skutkami nieszczęśliwego wypadku warto zapewnić sobie dodatkowe zabezpieczenie finansowe, w ramach indywidualnego ubezpieczenia na życie.

Decydując się na ubezpieczenie ERGO 4 obejmujące jeden z trzech wariantów związanych z  uszkodzeniem ciała lub niezdolnością do pracy, możemy liczyć na:

 • wypłatę środków finansowych, które możemy przeznaczyć na dowolny cel (bez konieczności przedkładania informacji o kosztach związanych z leczeniem lub rehabilitacją),
 • wysoką kwotę wypłaconego świadczenia, dzięki możliwości wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia;
 • zastąpienie utraconego wynagrodzenia - w przypadku niezdolności do pracy.

Zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie ERGO 4 pozwala dostosować zakres ochrony do naszych potrzeb. Samodzielnie decydujemy o sumach ubezpieczenia, dzięki czemu możemy dopasować wysokość składki do naszych możliwości finansowych, zabezpieczając jednocześnie nasz budżet domowy. Dzięki ubezpieczeniom: Uszkodzenie ciała NW, Niezdolności do pracy NW i Niezdolność do pracy kompleksowo zabezpieczamy negatywne skutki finansowe, związane z konsekwencjami wypadku.

Jak zabezpieczyć siebie i bliskich przed konsekwencjami wypadku w podróży?

Suma ubezpieczenia


Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA