rodzina

Obowiązkowe przeglądy 

okresowe

Dlaczego warto o nich pamiętać?

Czy pamiętasz o regularnej kontroli przewodów kominowych czy instalacji elektrycznych? Dowiedz się, jak często powinieneś wykonywać obowiązkowe przeglądy w domu lub w mieszkaniu. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i swoich najbliższych!

Brak okresowych przeglądów to jedna z najczęstszych przyczyn wybuchów pożarów w budynkach mieszkalnych. Sprawdzanie stanu poszczególnych instalacji w domach i mieszkaniach to temat, który warto zgłębić szczególnie w okresie jesienno-zimowym, czyli okresie grzewczym. W 2021 roku zaobserwowano aż 57% wzrost w szkodach pożarowych w okresie grzewczym względem okresu letniego.

Co ile należy wykonywać przegląd okresowy?

Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych lub czyszczenie przewodów kominowych to tylko niektóre z obowiązków właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego. Zostały one określone przede wszystkim w art. 62 ustawy Prawo budowlane, jednak z doświadczenia wiemy, że wiedza na ten temat nie jest powszechna. Właśnie dlatego chcielibyśmy przypomnieć o kilku z nich.

Czy pamiętasz, aby wykonywać kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) przynajmniej raz w roku? Istotne jest także regularne czyszczenie komina i wentylacji:

- raz na 3 miesiące od palenisk opalanych paliwem stałym,

- raz na 6 miesięcy od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

Instalacje gazowe, a przede wszystkim kuchenki gazowe, nadal cieszą się popularnością w polskich domach. Uszkodzona instalacja gazowa może stanowić śmiertelne zagrożenie dla domowników. Dlatego pamiętaj o tym, że kontrolę należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku.

Dom

Nasze domy wyposażone są w instalację elektryczną. Jak każdy element wyposażenia nieruchomości, instalacja także z biegiem czasu niszczeje. Jej awaria lub niesprawność w łatwy sposób może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, takiej jak pożar. Nie zapomnij o regularnych kontrolach stanu instalacji przynajmniej co 5 lat.

Kolejnym obowiązkiem właściciela lub zarządcy domu jest kontrola stanu technicznego kotłów. W zależności od ich wydajności oraz surowca, którym są opalane kontrolę należy przeprowadzić przynajmniej raz na 2, 4 lub 5 lat.

Pamiętaj, że kontrolę stanu technicznego powinna przeprowadzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach – zależnych od tego, którą z instalacji chcesz skontrolować.

Bezpieczeństwo Twojego domu 

Jednak bezpieczeństwo domu to więcej niż regularny przegląd. To także ubezpieczenie zapewniające wsparcie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Warto zauważyć, że do prawidłowego ubezpieczenia domu lub mieszkania niezbędne będzie podanie aktualnej, niezaniżonej wartości nieruchomości.

Zadeklarowana wartość przekłada się na sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną wysokość odszkodowania, jakie właściciel może otrzymać przy całkowitej stracie (tzw. szkodzie całkowitej), np. gdy nieruchomość doszczętnie spłonie lub zniszczy ją powódź. Wskazanie wartości nieruchomości aktualnej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia pozwoli na wypłatę odszkodowania, które spełni Twoje oczekiwania i pozwoli na przywrócenie Twojego domu do stanu sprzed szkody.

Nie musisz czekać na odnowienie polisy – wystarczy, że zadzwonisz do swojego agenta i zgłosisz mu chęć podwyższenia sumy ubezpieczenia. Wskazanie aktualnej wartości daje pewność, że w razie maksymalnej szkody suma ubezpieczenia wystarczy na jej pokrycie. Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.