Każda kolizja, a tym bardziej wypadek drogowy, wiążą się z dużym stresem nawet dla doświadczonych kierowców. Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące postępowania w przypadku kolizji lub wypadku i zgłaszania szkody.


O czym musisz pamiętać

 • zacznij od zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
 • jeśli ktokolwiek odniósł obrażenia w wypadku, zadbaj o jego bezpieczeństwo, udziel niezbędnej pomocy i wezwij odpowiednie służby (numer alarmowy 112),
 • jeśli nikt nie ucierpiał w kolizji, spisz ze sprawcą oświadczenie i w razie potrzeby wezwij pomoc drogową; nie ma konieczności wzywania policji przy drobnej stłuczce lub gdy nikt nie ucierpiał w wypadku,
 • w przypadku szkody majątkowej – w pierwszej kolejności zadbaj o rzeczy, które nie uległy zniszczeniu; pozostaw miejsce szkody i uszkodzone mienie bez zmian do czasu, aż obejrzy je Likwidator Mobilny,
 • w przypadku, gdy niezbędne jest działanie zapobiegające powiększaniu się uszkodzeń (np. zablokowany pas ruchu), zrób zdjęcie przed wykonaniem zabezpieczenia,
 • jeśli zdarzenie spowodowała inna osoba - spisz ze sprawcą oświadczenie; w oświadczeniu wpisz: gdzie, kiedy i jak doszło do zdarzenia, kto brał w nim udział i jakie mienie uległo zniszczeniu,
 • wezwij policję, jeśli uszkodzenia mogły powstać w wyniku przestępstwa.

Zgłoszenie szkody na terenie Polski lub pozostałych państw UE

Jeżeli sprawca szkody jest ubezpieczony w ERGO Hestii, szkodę zgłasza poszkodowany. Do zgłoszenia szkody niezbędne są:

 • dane sprawcy: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL oraz oświadczenie potwierdzające jego winę,
 • opis okoliczności zdarzenia (przebieg kolizji lub wypadku, dodatkowe informacje takie jak: gradobicie, kradzież, wandalizm),
 • dane osób poszkodowanych w zdarzeniu,
 • opis uszkodzeń w poszkodowanym pojeździe/mieniu,
 • dane właściciela uszkodzonego pojazdu/mienia,
 • dane do kontaktu oraz adres do oględzin.
Zgłoś szkodę

Warto wiedzieć

Stało się. Jesteś sprawcą kolizji!

Jak otrzymać pojazd zastępczy

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

None