Po sprzedaży pojazdu masz 14 dni, by poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela.Zgłoś sprzedaż pojazduWypełnij powyższy formularz lub powiadom o sprzedaży swojego agenta.

Jeżeli na polisie oprócz ubezpieczenia OC miałeś ryzyka dobrowolne (np. Autocasco, NNW), zostaną one rozwiązane z dniem sprzedaży pojazdu, a niewykorzystana składka będzie zwrócona.

Warto wiedzieć:

  • prawidłowo wypełniona umowa musi zawierać datę sprzedaży oraz pełne dane kupującego i sprzedającego,
  • nabywca ma prawo kontynuować ubezpieczenie, dlatego należy mu przekazać obowiązującą polisę OC,
  • zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC przysługuje jedynie w przypadku złożenia przez nabywcę wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
  • zwrot składki przesyłany jest przekazem pocztowym na adres zamieszkania lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

Warto wiedzieć

Jak zgłosić zakup pojazdu z ubezpieczeniem w ERGO Hestii?

Wykorzystać EKO

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

None