Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2020 r. (format XLS oraz PDF):

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2019 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2019 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2019 r. (format XLS oraz PDF):

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2018 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2018 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2018 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie roczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2017 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2017 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2017 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie roczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2016 r. (format XLS oraz PDF):

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×