wezwanie

Archiwum

sprawozdań finansowych

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2023 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2022 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2021 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2020 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2019 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2018 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.

Sprawozdanie roczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

Pliki dostępne w formacie XLS oraz PDF.