Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2022 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2022 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2022 r. (format XLS oraz PDF):

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2021 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2021 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2021 r. (format XLS oraz PDF):

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2020 r. (format XLS oraz PDF):

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2019 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2019 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2019 r. (format XLS oraz PDF):

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2018 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2018 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2018 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie roczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2017 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2017 r. (format XLS oraz PDF):

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2017 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie roczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2016 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2016 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2016 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie roczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2015 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2015 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2015 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie roczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2014 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2014 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2014 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie roczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2013 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2013 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2013 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie roczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 r. (format XLS oraz PDF):

Sprawozdanie półroczne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych sporządzone na dzień 30.06.2012 r. (format XLS oraz PDF):

od 2012 | 2010-2008 | 2007-2004