Eventus Duo to unikatowe na rynku ubezpieczenie, które łączy gwarancję świadczeń wypłacanych w okresie emerytalnym z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego. Dzięki opcjom dodatkowym, Klient może zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie. Ubezpieczenie daje możliwość oszczędzania na przyszłą emeryturę, a równocześnie zapewnia zabezpieczenie na wypadek ewentualnej utraty dochodów wskutek choroby, wypadku czy śmierci.

 

Eventus Duo w Formule Hybrydowej zapewnia 20-letnią gwarancję wypłat miesięcznej renty po 65 roku życia. Wysokość wypłaconego na koniec okresu ubezpieczenia kapitału zależeć będzie od czasu oszczędzania, wyboru strategii inwestycyjnej w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego oraz dodatkowych opcji. Klient może również skorzystać z indywidualnych strategii inwestycyjnych, lokując środki na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

 

Wyłączne prawa do sprzedaży ubezpieczenia Eventus Duo w Polsce posiada EPRO Sp. z o.o.

 

EPRO Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa, Polska
tel. +48 22 579 33 00
fax +48 22 579 33 01
mail: epropolska@epropolska.pl
www.epropolska.pl

By sprawdzić notowania funduszy skorzystaj z wyszukiwarki notowań.

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu

Pliki do pobrania

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego (20% składki) jest obarczone ryzykiem utraty części, a nawet całości wartości zainwestowanego kapitału w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ryzykami opisanymi w Regulaminie Lokowania Środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo, w których znajdziesz:
• Regulamin Lokowania Środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych;
• Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych;
• Tabelę opłat i limitów.
Powyżej wskazane dokumenty określają: zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, ryzyka związane z inwestowaniem w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej oraz opłaty i limity.

Pozostałe produkty

Zabezpieczenie finansowe dziecka na przyszłość

Eventus od Mamy i Taty to elastyczne ubezpieczenie mające na celu zabezpieczenie finansowe dziecka na przyszłość.

Kompleksowy pakiet ubezpieczeń

ERGO 7 to nowoczesne ubezpieczenie domu, mieszkania, domku letniskowego, domu w budowie i pojazdu, a także osób.

Warto wiedzieć

Podróże

Zmiana ubezpieczyciela OC i AC krok po kroku

Słownik terminów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie dla aktywnych

Zdrowie i życie: Gwarantowana wypłata

 

Zabezpieczenie przyszłości finansowej dzięki wypłacie ubezpieczonemu gwarantowanej kwoty świadczenia na koniec okresu ubezpieczenia.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Śmierć

Ubezpieczenie zabezpiecza finansowo bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci wypłacając ustalone w umowie ubezpieczenia natychmiastowe świadczenie z tytułu zgonu oraz sumę ubezpieczenia gwarantowanego wypłacaną na koniec określonego okresu ubezpieczenia. Jej wysokość znana jest klientowi już w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Inwestycja

W ramach dodatkowego ubezpieczenia inwestycyjnego ubezpieczony ma możliwość inwestowania części swoich oszczędności w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Dzięki temu ma szansę na wysoki zysk na atrakcyjnych warunkach. Ubezpieczony może skorzystać z indywidualnie dobranej strategii inwestycyjnej lokując środki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Śmierć w NW

W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, osoby uprawnione otrzymają dodatkowe jednorazowe świadczenie w ustalonej wysokości.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Całkowita niezdolność do pracy w NW

W przypadku wystąpienia całkowitej trwałej niezdolności do pracy z powodu nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczonemu wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Trwałe inwalidztwo w NW

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie klienta na wypadek wystąpienia trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W takim przypadku ubezpieczony otrzyma określony procent wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Zapytaj o cenę i kup u agenta
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×