Eventus od Mamy i Taty to elastyczne ubezpieczenie mające na celu zabezpieczenie finansowe dziecka na przyszłość. Dzięki gromadzonym w okresie ubezpieczenia środkom, pozwala wesprzeć je dokładnie w takim okresie jego życia, w jakim będzie tego najbardziej potrzebować. Liczne opcje dodatkowe pozwalają precyzyjnie dopasować zakres ochrony do własnych wymagań i oczekiwań, a gwarantowane kwoty świadczeń zapewniają bezpieczeństwo bez ponoszenia ryzyka inwestycji.

 

Wyłączne prawa do sprzedaży ubezpieczenia Eventus Duo w Polsce posiada Ergo Pro Sp. z o.o.

Ergo Pro Sp. z o.o.

ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa, Polska
tel. +48 22 579 33 00
fax +48 22 579 33 01
ergopro@ergopro.pl
www.ergopro.pl

 

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu

Pliki do pobrania

Niniejszy materiał ERGO Hestii ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenie na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Eventus od Mamy i Taty, które określają: zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, definicje zdarzeń ubezpieczeniowych, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej.

Pozostałe produkty

Kompleksowy pakiet ubezpieczeń

ERGO 7 to nowoczesne ubezpieczenie domu, mieszkania, domku letniskowego, domu w budowie i pojazdu, a także osób.

Ubezpieczenie podróżne

ERGO Podróż to Pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę życia i zdrowia ubezpieczonego w trakcie trwania wyjazdu zagranicznego.

Warto wiedzieć

Zwrot składki z polisy w ERGO Hestii

Szkoda całkowita: co dalej?

Brak ciągłości OC – skutki

Zmiana ubezpieczyciela OC i AC krok po kroku

Zdrowie i życie: Gwarantowana wypłata

Zabezpieczenie przyszłości finansowej dziecka dzięki wypłacie gwarantowanej kwoty świadczenia na koniec okresu oszczędzania.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Śmierć

Ubezpieczenie zabezpiecza finansowo bliskich ubezpieczonego ( w tym przypadku wskazane dziecko) na wypadek jego śmierci wypłacając ustaloną w umowie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia. Jej wysokość znana jest klientowi już w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Śmierć w NW

W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, osoby uprawnione otrzymają dodatkowe jednorazowe świadczenie w ustalonej wysokości.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Całkowita niezdolność do pracy w NW

W przypadku wystąpienia całkowitej trwałej niezdolności do pracy z powodu nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczonemu wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Trwałe inwalidztwo w NW

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie klienta na wypadek wystąpienia trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W takim przypadku ubezpieczony otrzyma określony procent wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Zapytaj o cenę i kup u agenta

Zdrowie i życie: Trwałego inwalidztwo w NW Dziecka

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie ubezpieczonego Dziecka na wypadek wystąpienia trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W takim przypadku Dziecko otrzyma określony procent wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia umowy dodatkowej.

Zapytaj o cenę i kup u agenta
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×