Ochrona mienia przedsiębiorcy od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie chroni:

 • budynki i budowle, 
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie, 
 • wartości pieniężne, 
 • nakłady inwestycyjne, 
 • środki obrotowe, 
 • mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży, 
 • mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników przedsiębiorcy.

Ochrona obejmuje szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w czterech wariantach obejmujących różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej.

 1. Zakres podstawowy
   Obejmuje ryzyko:

    pożaru,

    wybuchu,

    uderzenia pioruna,

    upadku załogowego statku powietrznego, jego ładunku lub części ładunku.

 2. Zakres rozszerzony o szkody wodociągowe
   Obejmuje ochroną zdarzenia wymienione w zakresie podstawowym oraz szkody powstałe z powodu niewłaściwego funkcjonowania instalacji:

    wodociągowej,

    grzewczej,

    kanalizacyjnej,

    technologicznej.

 3. Zakres rozszerzony o zdarzenia dodatkowe
   Obejmuje ochroną zdarzenia wymienione w zakresie podstawowym oraz szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń:

    huragan,

    powódź,

    grad,

    deszcz nawalny,

    śnieg,

    osunięcie się ziemi,

    zapadanie się ziemi,

    lawina,

    trzęsienie ziemi,

    dym i sadza,

    huk ponaddźwiękowy,

    uderzenie pojazdu.

 4. Zakres pełny
   Obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku zdarzeń wymienionych w punktach 1, 2 i 3.

Sumę ubezpieczenia można wyliczyć według wartości:

 • odtworzeniowej,
 • rzeczywistej,
 • ewidencyjnej brutto,  
 • ewidencyjnej netto.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Https://Cdn.Bsbox.Pl/Files/Hestia/Mgu7Mda_/Bc68688E189746Bec2205F5Df61105C3_Original_Images-6B33F82E-819D-4D13-8Cd5-4C2799566Faf.Jpg

Ubezpieczamy trudne ryzyka

- wypełnij ankietę oceny ryzyka

Pliki do pobrania

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies