Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń obejmuje ochroną maszyny i urządzenia przedsiębiorcy kwalifikujące się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, włączone do eksploatacji po pozytywnym zakończeniu prób i testów.

Maszyny i urządzenia objęte są ochroną podczas eksploatacji, napraw, remontów oraz montażu, demontażu, a także podczas związanego z naprawami lub remontami transportu wewnątrzzakładowego.

Ubezpieczenie obejmuje ochronę maszyn i urządzeń przedsiębiorcy od szkód powstałych wskutek wszelkich zdarzeń, niewyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności:

  • błędów w projektowaniu lub konstrukcji, 
  • błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału, 
  • eksploatacji, w wyniku: niewłaściwej obsługi, wandalizmu, rozerwania wskutek siły odśrodkowej, braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się części, dostania się ciała obcego, niedoboru wody w kotłach maszyn parowych. 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń jest produktem typu All Risk, co oznacza, że obejmuje ochroną szkody materialne powstałe wskutek różnego rodzaju awarii mechanicznych lub elektrycznych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczający może zmienić zakres ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul dodatkowych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies