ERGO Hestia jest firmą wrażliwą na zmiany zachodzące w otoczeniu, a dbałość o harmonijny rozwój w zgodzie ze środowiskiem przejawia się we wszystkich naszych działaniach. Raport ten porządkuje listę inicjatyw, jakie podjęliśmy, stawiając w centrum uwagi troskę o poprawę jakości życia zarówno na poziomie lokalnym, jak i w skali całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu:

Troska. Kolejny rok zrównoważonego rozwoju. 2016

Care. Another Year of Sustainable Development. 2016

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×