Powstanie Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym było naturalną konsekwencją idei długofalowego zarządzania procesem likwidacji szkód i opieki nad najciężej poszkodowanymi w wypadkach.

CPOP oferuje kompleksową rehabilitację zdrowotną i wsparcie w powrocie do normalnego życia społecznego i zawodowego. Jego powołanie to przykład realizacji misji ERGO Hestii i zasady aktywnej odpowiedzialności w dziedzinie likwidacji szkód, której symbolem jest przyjęty przez naszą firmę Najwyższy Standard Ochrony.

Więcej na CPOP

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

None