Bujność

Bujność

Atlas nieskończonych możliwości

Trzy tysiące artystów i artystek

Rozkwit młodej sztuki polskiej w ostatnich dwudziestu latach był wyjątkowo bujny. Artystki i artyści biją dzisiaj rekordy aukcyjne, bez kompleksów wchodzą na rynki zagraniczne, są wyraźnym głosem politycznego sprzeciwu i równouprawnienia. Większość z nich spotkała się w jednym miejscu: na konkursie Artystyczna Podróż Hestii. Wystawa „Bujność. Atlas nieskończonych możliwości” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie będzie podsumowaniem 20 lat istnienia jednego z najważniejszych konkursów młodej sztuki w Polsce.

Jak opowiedzieć 20 lat konkursu Artystyczna Podróż Hestii? Przywołując artystyczne nazwiska, które dzisiaj budzą największe emocje? Albo tytuły dzieł, tych rekordowych, tych najważniejszych, tych przełomowych dla rozwoju startujących karier? Może poprzez liczby? Składy jury? Miejsca wystaw? Listę laureatów i laureatek? A może finalistów i finalistek? Jak zbudować przestrzeń, która pomieści i wspomnienia, i plany na przyszłość?

BUJNOŚĆ, kategoria popularna, bo pożądana w czasach różnorodności , mieści w sobie nie tylko młodość, będącą poniekąd formalnym wymogiem (konkurs Artystyczna Podróż Hestii adresowany był do studentek i studentów ostatnich dwóch lat uczelni artystycznych). Mieści w sobie również ten gwałtowny wzrost zainteresowania młodą sztuką w ciągu ostatnich 20 lat. A także – a może przede wszystkim – potencjał, nieskończone poszukiwania, rozkwit i rozwój najmłodszej generacji artystów i artystek.

20 lat konkursu Artystyczna Podróż Hestii to ponad trzy tysiące zgłoszonych artystów i artystek. Setki zostało wyróżnionych w finałach, kilkudziesięciu nagrodzonych wyjechało w miesięczną podróż rezydencyjną w Nowym Jorku, Walencji lub Wilnie. Poznawali i poznawały kuratorów, artystów, instytucje… konfrontowali swoje studenckie wyobrażenia ze stanem faktycznym funkcjonowania rynku sztuki na świecie. Otrzymywali pierwsze duże zlecenia komercyjne od klienta biznesowego. Poznawali artystyczną praktykę od strony, która nie była dostępna w murach żadnej akademii.

Te podróże i spotkania – wybory, rozmowy, wystawy, nagrody i wyróżnienia, sukcesy i porażki – tworzą atlas możliwości. Atlas, który pozwoli po latach – teraz i w przyszłości – wracać do map zapamiętanych, rozpoznawać kierunki, widzieć konteksty, czasami przystanąć by móc inaczej spojrzeć na wybrany fragment. Ta nieuchwytność, płynność i zmienność młodej sztuki staje się tematem wystawy, której oś stanowi kolekcja Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Tych 20 lat to wielość głosów i praktyk artystycznych, bo artyści i artystki żywo reagowały na zmieniającą się rzeczywistość. A konkurs zmieniał się wraz z nimi.

Prace z kolekcji Fundacji Artystyczna Podróż Hestii same w sobie opowiadają historię młodej polskiej sztuki w ostatnich dwóch dekadach. Są przeglądem tematów i wątków, które organizowały i organizują wyobraźnię studentów i studentek. Obok wybranych prac z kolekcji zobaczymy także prace nowe, poszerzające kontekst, rozwijające horyzont artystycznych praktyk, świadczące o rozwoju ich wyobraźni. Bo ona – jak atlas – nie da się zatrzymać w miejscu, nie da się zatrzymać w czasie.

Wciąż jest tak bujna, jak 20 lat temu.

Wystawa

"Bujność. Atlas nieskończonych możliwości" – komentarz Artystycznej Podróży Hestii

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Sopot, Plac Zdrojowy 2

Wystawa: 28.09 – 08.01.2023 r.

Kuratorka: Magdalena Kąkolewska

Artyści i artystki biorący udział w wystawie:

Natalia Bażowska, Izabela Chamczyk, Norbert Delman, Xavery Deskur, Zuzanna Dolega, Kornelia Dzikowska, Józef Gałązka , Małgorzata Goliszewska, Marcin Grzęda, Veronika Hapchenko, Marcin Janusz, Ewa Juszkiewicz, Katarzyna Kimak, Mateusz Kolwaczyk, Olga Kowalska, Kamil Lisek, Krzysztof Maniak, Agnieszka Mastalerz, Jan Możdżyński, Bruno Neuhamer, Krzysztof Nowicki, Łukasz Patelczyk, Cyryl Polaczek, Jan Porczyński, Jakub Rebelka, Mateusz Sarzyński, Aleksander Sovtysik, Piotr Urbaniec, Marek Wodzisławski, Bożna Wydrowska, Marcin Zawicki

Prace artystów


Artystyczna Podróż Hestii:
Krzysztof Maniak

Artystyczna Podróż Hestii: Krzysztof Maniak

Artystyczna Podróż Hestii: Natalia Bażowska, „Spotkanie”, 2011


Artystyczna Podróż Hestii:
Natalia Bażowska, „Spotkanie”, 2011Artystyczna Podróż Hestii:
Ewa Juszkiewicz „Pływaczki” 2009

Artystyczna Podróż Hestii: Ewa Juszkiewicz „Pływaczki” 2009

Artystyczna Podróż Hestii: Kamil Lisek, Trwanie”, 2006Artystyczna Podróż Hestii:
Kamil Lisek, Trwanie”, 2006
Artystyczna Podróż Hestii:
Jan Móżdżyński „Failure territory”, 2022

Artystyczna Podróż Hestii: Jan Móżdżyński „Failure territory”, 2022

Artystyczna Podróż Hestii: Jakub Rebelka „Atomowa wiosna”, 2008

Artystyczna Podróż Hestii:
Jakub Rebelka „Atomowa wiosna”, 2008

O konkursie

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii powołany został do życia w 2002 roku zgodnie z ideą Piotra M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia, mecenasa sztuki. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią program daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju.

W pierwszych latach konkurs realizowano w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od roku 2009 ERGO Hestia współpracowała ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii powołana została w 2014 roku.

Przez 20 lat trwania konkursu APH, jego laureaci i laureatki korzystali z możliwości, jaką dają rezydencje artystyczne w renomowanych ośrodkach: Residency Unlimited w Nowym Jorku, Politecnica di Valencia (w latach 2008-2017) i Rupert w Wilnie.

Na uwagę zasługuje też przyznawana uczestnikom i uczestniczkom konkursu (od 2014 roku) Nagroda Specjalna Prezesa Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagroda obejmuje współpracę przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych.

Liczby Artystycznej
Podróży Hestii

  • 56 laureatów konkursu.

  • 75 prac w kolekcji ERGO Hestii.

  • 3210 zgłoszeń w latach 2002-2021.

  • 31 rezydencji(w Nowym Jorku, Walencji, Wilnie, dane zawierają także 4 rezydencje artystów hiszpańskich w Polsce).

  • 104 wystawy w 28 miastach w całej Polsce.

  • 33 wystawy w Pawilonie Sztuki w Warszawie.

  • Ok. 43 000 osób odwiedziło wystawy organizowane przez Fundację od 2013 roku.