Para planująca ślub i powiększenie rodziny w przyszłości, wybrała ubezpieczenie na życie w produktach ERGO 4 i Grupa Otwarta.W swoim ubezpieczeniu postanowili skupić się na:Ubezpieczenie ERGO 4

Zabezpieczeniu spłaty
kredytu hipotecznego
Zabezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków Najlepszej możliwej opiece zdrowotnej
w razie choroby
Ubezpieczenie życia
dla głównego kredytobiorcy
z sumą ubezpieczenia 200 000 zł
Niezdolność do pracy dla
głównego kredytobiorcy z rentą
w wysokości 5 000 zł miesięcznie
Ubezpieczenie Poważne zachorowanie
z sumą ubezpieczenia 50 000 zł
Uszkodzenie Ciała dla głównego kredytobiorcy
z sumą ubezpieczenia 100 000 zł
Ubezpieczenie Niezdolność do pracy
dla głównego kredytobiorcy z rentą
w wysokości 5 000 zł miesięcznie

Ubezpieczenie w Grupie Otwartej

Zabezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków Najlepszej możliwej opiece zdrowotnej w razie choroby Świadczeniach rodzinnych
Trwały uszczerbek na zdrowiu
w następstwie NW - 250 zł za 1% trwałego uszczerbku
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego
wskutek choroby
– 40 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu
Poważne zachorowanie małżonka/partnera
– 2000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w
następstwie NW – do 80 zł
za każdy dzień pobytu w szpitalu
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
– 4 000 zł
Zgon małżonka/partnera – 10 000 zł
Zgon rodzica/teścia - 1 800 zł
Urodzenie się dziecka – 1 000 zł

Składka miesięczna za kompleksowe ubezpieczenie na życie (dla 2 osób w wieku 30 lat) wyniosła 212 zł.

Dla ERGO 4 składka wyniosła 102 zł, natomiast dla ubezpieczenia Grupy Otwartej wyniosła 110 zł.

Para2
Dodatkowo, można wybrać:  • Medical Assistance

    Wsparcie Ubezpieczonego w przypadku problemów zdrowotnych związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, składka miesięczna 6 zł.
  • MediPlan

    Pomoc medyczna Ubezpieczonemu po nieszczęśliwym wypadku, składka miesięczna 9 zł.
  • Global Doctors

    Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą w razie zachorowania na nowotwór lub inny poważny stan chorobowy aż do sumy 2 mln € ze składką miesięczną od 81 zł. Ubezpieczenie to zawrzeć można niezależnie od zakresu czy wariantu ubezpieczenia głównego.