Mężczyzna wybrał produkty ERGO 4 i Grupa Otwarta.W swoim ubezpieczeniu postanowił skupić się na:Ubezpieczenie ERGO 4

Zabezpieczeniu spłaty kredytu hipotecznego Zabezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków Najlepszej możliwej opiece zdrowotnej w razie choroby
Ubezpieczenie życia z
sumą ubezpieczenia 200 000 zł
Uszkodzenie Ciała
z sumą ubezpieczenia 100 000 zł
Poważne zachorowanie
z sumą ubezpieczenia 50 000 zł
Ubezpieczenie Niezdolność do pracy
z rentą w wysokości 5 000 zł miesięcznie
Poważne zachorowanie
z sumą ubezpieczenia 100 000 zł


Ubezpieczenie w Grupie Otwartej

Zabezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków Najlepszej możliwej opiece zdrowotnej w razie choroby
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW
– 500 zł za 1% trwałego uszczerbku
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego
– do 2 000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie NW
– do 140 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek choroby
– 70 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu
Całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego
w następstwie NW – 17 000 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego – do 3 000 zł

Składka miesięczna za kompleksowe ubezpieczenie na życie dla 30 letniego singla wyniosła 133 zł.

Dla ERGO 4 składka wyniosła 68 zł, natomiast dla ubezpieczenia Grupy Otwartej wyniosła 65 zł.

Singiel3
Dodatkowo, możesz wybrać:  • Medical Assistance

    Wsparcie Ubezpieczonego w przypadku problemów zdrowotnych związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, składka miesięczna 6 zł.
  • MediPlan

    Pomoc medyczna Ubezpieczonemu po nieszczęśliwym wypadku, składka miesięczna 9 zł.
  • Global Doctors

    Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą w razie zachorowania na nowotwór lub inny poważny stan chorobowy aż do sumy 2 mln € ze składką miesięczną od 81 zł. Ubezpieczenie to zawrzeć można niezależnie od zakresu czy wariantu ubezpieczenia głównego.