Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Ubezpieczenia na życie, indywidualne i grupowe, to domena drugiej spółki ubezpieczeniowej działającej pod marką Ergo Hestii. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA powstało w 1997 roku. Zajmuje trzynaste miejsce na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce.

STU na Życie Ergo Hestia to:

  • innowacyjne programy oszczędnościowe - Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta, Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest, Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo,
  • skuteczna ochrona ubezpieczeniowa życia klientów indywidualnych, którzy chcąc zabezpieczyć siebie oraz swoich najbliższych wybierają ubezpieczenie Altima lub Aspira,
  • programy ochrony grupowej dla przedsiębiorstw, dopasowane do specyfiki danej branży, a nawet stylu życia konkretnej grupy pracowników, wykonujących określony zawód.

Członkowie Rady Nadzorczej STUnŻ Ergo Hestia SA:

  • Thomas Schöllkopf – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Thomas Schirmer – Wiceprzewodniczący Członek Rady Nadzorczej
  • Jürgen Schmitz – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Zarządu STUnŻ Ergo Hestia SA:

Dane finansowe EHŻ:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało 543,89 mln zł składki przypisanej brutto. Jej wartość w porównaniu z rokiem 2012 spadła o 26,9 proc. Zysk netto spółki wyniósł 23,11 mln zł (dynamika 61,7 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 28,49 mln zł (dynamika 61,23 proc.). Wyniki finansowe - format .xls