Z uwagi na prowadzone prace administracyjne część formularzy na stronie www ERGO Hestii nie jest dostępna.
Pełna funkcjonalność serwisu zostanie przywrócona w niedziele, 4 grudnia.
Za utrudnienia przepraszamy!

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Ubezpieczenia na życie, indywidualne i grupowe, to domena drugiej spółki ubezpieczeniowej działającej pod marką ERGO Hestii. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA powstało w 1997 roku. Jest w pierwszej dziesiątce na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce.

STU na Życie ERGO Hestia to:

  • innowacyjne programy oszczędnościowe – Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Duo Benefit, Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Grand Duo, Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo,
  • skuteczna ochrona ubezpieczeniowa życia klientów indywidualnych, którzy chcąc zabezpieczyć siebie oraz swoich najbliższych wybierają ubezpieczenie Duo Protect, Aspira lub Altima,
  • programy ochrony grupowej dla przedsiębiorstw, dopasowane do specyfiki danej branży, a nawet stylu życia konkretnej grupy pracowników, wykonujących określony zawód.

Członkowie Rady Nadzorczej STUnŻ ERGO Hestia SA:

  • Thomas Schöllkopf – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Thomas Schirmer – Wiceprzewodniczący Członek Rady Nadzorczej
  • Jürgen Schmitz – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Zarządu STUnŻ ERGO Hestia SA:

Dane finansowe EHŻ:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA zebrało 831,73 mln zł składki przypisanej brutto. Jej wartość w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2014 jest wyższa o 17,4 proc. Zysk netto spółki wyniósł 15,89 mln zł (dynamika 149,7 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 19,01 mln zł (dynamika 164,2 proc.). Wyniki finansowe - format .xls