Struktura organizacyjna spółki Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Pion Prezesa Zarządu

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • realizację funkcji zgodności,
 • obsługę organów Spółki,
 • realizacja funkcji audytu,
 • audyt wewnętrzny,
 • ochronę danych osobowych,
 • sprawy personalne,
 • ubezpieczenia detaliczne,
 • likwidację szkód,
 • obsługę prawną Spółki.
 • komunikację,
 • obsługę skarg.

Pion Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Technologii

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • marketing,
 • sprzedaż,
 • IT,
 • zarządzanie jednostkami terenowymi Spółki,

Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Organizacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • bezpieczeństwo informacji,
 • finanse Spółki,
 • administrowanie majątkiem,
 • windykację,
 • IT,
 • funkcja aktuarialna,
 • aktuariat,
 • funkcja zarządzania ryzykiem
 • zarządzanie ryzykiem.

Pion Członka Zarządu ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • reasekurację,
 • zarządzanie aktywami,
 • ubezpieczenia korporacyjne.


Struktura organizacyjna spółki Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

Pion Prezesa Zarządu

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • realizację funkcji zgodności,
 • obsługę organów Spółki,
 • audyt wewnętrzny,
 • sprawy personale,
 • ubezpieczenia indywidualne na życie,
 • obsługę świadczeń.

Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • marketing,
 • komunikację,
 • sprzedaż,
 • zarządzanie jednostkami terenowymi Spółki,
 • ubezpieczenia na życie oferowane za pośrednictwem dedykowanych kanałów dystrybucji,
 • obsługę skarg.

Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Organizacyjnych

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • finanse Spółki,
 • administrowanie majątkiem,
 • windykację,
 • IT,
 • aktuariat,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • reasekurację.

Pion Członka Zarządu ds. Ubezpieczeń

w ramach pionu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za:

 • zarządzanie aktywami,
 • ubezpieczenia grupowe na życie.


Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×