Grupowe Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

 

Grupowe Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina.

Ogólne Warunki Hestia Rodzina (.pdf)
Aneks do OWU Hestia Rodzina (.pdf)

Grupowe Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina zapewnia skuteczną ochronę ubezpieczeniową na wypadek kilkudziesięciu zdarzeń losowych. Oferta jest dopasowana do specyficznego profilu działalności, uwzględniającą zróżnicowane potrzeby pracodawców oraz pracowników danej firmy.

Korzyści dla pracodawcy:

 • możliwość zaliczenia składki ubezpieczeniowej finansowanej przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodu,
 • możliwość zawieszenia opłacania składek w razie problemów finansowych przedsiębiorstwa,
 • zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej,
 • sposób motywowania i budowy pozytywnych relacji z pracownikami,
 • zachęta w procesie rekrutacji pracowników.

Korzyści dla pracownika:

 • szeroki wykaz zdarzeń losowych podlegających ochronie ubezpieczeniowej,
 • możliwość objęcia ochroną współmałżonka oraz dorosłe dzieci na warunkach grupy
 • odpowiedzialność Ergo Hestii przez całą dobę i na całym świecie,
 • szybka wypłata świadczeń bez podatku dochodowego i od spadków,
 • ochrona przed skutkami inflacji, dzięki corocznej indeksacji świadczeń ubezpieczeniowych i składki,
 • możliwość zawieszenia opłacania przez pracownika składek w okresie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego,
 • możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Oferta Hestia Rodzina chroni życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz jego Rodziny:

Ubezpieczony

Życie:

 • zgon ubezpieczonego,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Zdrowie:

 • czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego,
 • operacja chirurgiczna ubezpieczonego,
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego,
 • całkowita, trwała niezdolność do pracy ubezpieczonego wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 • wystąpienie u ubezpieczonego nowotworu in situ sutka lub gruczołu krokowego,
 • leczenie szpitalne ubezpieczonego,
 • leczenie szpitalne ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • leczenie szpitalne ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy,
 • leczenie szpitalne ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego,
 • Assistance medyczny*.

* Obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

Wypadek:

całkowita, trwała niezdolność do pracy ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Rodzina:

Małżonek:

 • poważne zachorowanie małżonka,
 • leczenie szpitalne małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałe inwalidztwo małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon małżonka,
 • zgon małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon małżonka w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Dziecko:

 • urodzenie się dziecka,
 • urodzenie się dzieci wskutek ciąży mnogiej,
 • urodzenie martwego noworodka,
 • osierocenie dziecka na skutek zgonu ubezpieczonego,
 • poważne zachorowanie dziecka,
 • leczenie szpitalne dziecka,
 • trwałe inwalidztwo dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • wada wrodzona dziecka,
 • zgon dziecka,
 • zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Rodzice:

 • zgon rodzica,
 • zgon teścia.

Dodatkowo w przypadku zmiany pracodawcy, urlopu wychowawczego lub bezpłatnego Ergo Hestia zapewnia ochronę ubezpieczeniową w ramach Indywidualnie Kontynuowanego Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników i Ich Rodzin.