Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje ochroną sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zewnętrzne nośniki danych oraz same dane, zwiększone koszty działalności wynikające z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, służących uniknięciu lub zmniejszeniu zakłóceń w prowadzonej działalności.

 

Szeroko pojęty sprzęt elektroniczny oraz dane i oprogramowanie przedsiębiorcy.

Od szkód materialnych powstałych wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych, z wyjątkiem kilkunastu szczególnych wyłączeń wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem mogą również zostać objęte zwiększone koszty działalności przedsiębiorcy niezbędne do poniesienia w wyniku szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub danych i oprogramowaniu.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje ochroną:

  • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, służący do elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt biurowy, urządzenia telekomunikacji, sprzęt radiowy, medyczny, sprzęt przemysłu graficznego, RTV (sprzęt transmisyjny, studia nagrań i inne), sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyki przemysłowej,
  • zewnętrzne nośniki danych oraz same dane, w tym oprogramowanie będące własnością przedsiębiorcy,
  • zwiększone koszty działalności wynikające z zastosowania rozwiązań prowizorycznych, służących uniknięciu lub zmniejszeniu zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałych wskutek szkód materialnych w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub nośnikach danych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest produktem typu all risk („od wszystkich ryzyk”), co oznacza, że Ergo Hestia obejmuje ochroną szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczający ma zawsze możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie różnego rodzaju klauzul dodatkowych w zależności od indywidualnych potrzeb.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego_10.08.2007 (.pdf)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego