UFK Europejskie Spółki Dywidendowe

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,57 -2,64

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu UFK Europejskie Spółki Dywidendowe
Kod UFESP
Typ funduszu strukturyzowany
Data utworzenia lipiec 2015
Data zamknięcia lipiec 2018
Waluta PLN
produkty z funduszem Europejskie Spółki Dywidendowe

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od uśrednionej zmiany opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego Indeksu S&P Europe 350 Low Volatility High Dividend Index EUR (Indeks), obliczonej na podstawie wartości Indeksu w wyznaczonych sześciu Datach Obserwacji, z uwzględnieniem partycypacji 85-95% oraz z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie co najmniej 95% wartości początkowej inwestycji w Dniu Zamknięcia Funduszu.

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia okresu subskrypcji czerwiec 2015
Data zakończenia okresu subskrypcji czerwiec 2015
Opłata początkowa 2%
Minimalna wartość początkowa inwestycji 30000 zł
Wiek Klienta w dacie przystąpienia do umowy ubezpieczenia od 18 do 80 lat
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zgon Ubezpieczonego
Częstotliwość wyceny miesięczna

Opis

Przystępując do umowy ubezpieczenia Klienci Alior Bank SA, uzyskują:

  • korzyści prawno-podatkowe,
  • 5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową nie ukończył 70. roku życia albo 1% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 70. rok życia, ale nie ukończył 80. roku życia,
  • 100% ochronę zainwestowanego kapitału na Dzień Wykupu Certyfikatu Depozytowego. Gwarantem wypłaty wartości zainwestowanego kapitału jest Alior Bank SA,
  • możliwość zarabiania na wzrostach wynikających z zachowania się Indeksu S&P Europe 350 Low Volatility High Dividend Index EUR.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×