Rodzina

Ubezpieczenie grupowe
na życie dla pracowników

Zdrowie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

Chroń zdrowie swoich pracowników

Dobre zdrowie pracowników to fundament odnoszącej sukcesy firmy. Dzięki ubezpieczeniu zdrowia pracownika, możesz zapewnić mu skuteczną ochronę finansową na wypadek kilkudziesięciu zdarzeń zdrowotnych. Pracownik otrzyma świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, takiego jak m.in. zawał mięśnia sercowego, udar, nowotwór złośliwy czy niewydolność nerek. Oprócz tego może liczyć na świadczenie w przypadku wielu zabiegów operacyjnych, leczenia szpitalnego lub sanatoryjnego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

To ubezpieczenie dla każdej firmy – ubezpieczamy podmioty posiadające i nieposiadające osobowości prawnej (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednostki samorządu terytorialnego, etc.).

Można wykupić ubezpieczenie już dla dwóch aktywnych zawodowo pracowników w wieku 15-69 lat, ich małżonków, partnerów życiowych i dorosłych dzieci.

Przed czym chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe

Zabezpieczamy finansowo pracownika i jego bliskich w przypadku:

 • choroby, m.in. zawału mięśnia sercowego, udaru, nowotworu złośliwego,
 • potrzeby przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, np. operacyjnego wykonania pomostów naczyniowych (by-pass),
 • leczenia szpitalnego, specjalistycznego lub sanatoryjnego, jeśli pracownik utraci zdolność do wykonywania pracy,
 • nieszczęśliwego wypadku, wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub podczas wykonywania pracy, którego następstwem będzie niezdolność do wykonywania pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo.

Sytuacje „z życia wzięte”

Historia z życia:

Podczas okresowych badań zdiagnozowano u pracownika nowotwór złośliwy tarczycy. Za poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu i operację chirurgiczną ubezpieczony pracownik otrzymał łączne świadczenie w wysokości 19 920 zł.

 

Pracownik, który poważnie zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, może otrzymać świadczenie z tytułu:

 • poważnego zachorowania,
 • wystąpienia nowotworu złośliwego in situ sutka lub gruczołu krokowego,
 • leczenia szpitalnego,
 • leczenia szpitalnego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wypadku przy pracy, zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego,
 • leczenia na oddziale rehabilitacyjnym,
 • pobytu w sanatorium,
 • pokrycia kosztów rehabilitacji w następstwie trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenia specjalistycznego,
 • kosztów leczenia poszpitalnego,
 • operacji chirurgicznej,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w następstwie zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego,
 • czasowej niezdolności do pracy,
 • całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Gdy poważnemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi ulegnie małżonek lub partner życiowy pracownika, pracownik może otrzymać świadczenia z tytułu:

 • trwałego inwalidztwa małżonka lub partnera życiowego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania małżonka lub partnera życiowego,
 • leczenia szpitalnego małżonka lub partnera życiowego.

Pracownik, któremu narodzi się dziecko, ale także gdy dziecko zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, może otrzymać świadczenia z tytułu:

 • urodzenia się dziecka,
 • urodzenia się dzieci wskutek ciąży mnogiej,
 • urodzenia martwego noworodka,
 • wady wrodzonej dziecka,
 • poważnego zachorowania dziecka,
 • leczenia szpitalnego dziecka,
 • trwałego inwalidztwa dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku.
ZdrowieKolejna sytuacja:

Jadącego na rowerze pracownika potrącił samochód. Wskutek wypadku doznał on trójkostkowego złamania lewej nogi. Pobyt w szpitalu, przeprowadzona operacja oraz trwały uszczerbek na zdrowiu zakończyły się wypłatą świadczeń w łącznej wysokości 6 350 zł.

 

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć zdrowie swoich pracowników? Wybierz nasze Grupowe Ubezpieczenie Zdrowia w ramach Hestii Rodzina!

Zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielstwem Korporacyjnym ERGO Hestii lub z agentem ubezpieczeniowym (ich wykaz znajdziesz na naszej stronie).

Jak skorzystać z oferty?

Oferujemy możliwość szybkiej i bezpiecznej formy zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jej obsługi za pośrednictwem systemu do obsługi Grupowych Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestii. Można z niego skorzystać w dowolnym czasie i miejscu, mając pełny dostęp do oferty i polisy ubezpieczeniowej. System umożliwia:

 • zawarcie umowy,
 • przystąpienie do ubezpieczenia przez Twoich pracowników i ich bliskich,
 • samodzielną obsługę polisy,
 • nasze pełne wsparcie (przez telefon i czat w systemie),
 • formalności ograniczone do minimum.

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić:

 • za pomocą Platformy Zgłaszania Roszczeń – nie wymaga to przesyłania wersji papierowej dokumentów ani potwierdzania za zgodność z oryginałem,
 • za pośrednictwem platformy do obsługi Grupowych Ubezpieczeń na Życie – roszczenie zgłasza pracodawca (zgodnie z reprezentacją) lub jego pełnomocnik,
 • przesyłając dokumenty listem poleconym na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

 

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania