Dostrzegając rozwój polskiego rolnictwa tworzymy innowacyjny pakiet ubezpieczeń dla rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą.

W pakiecie znajdą się produkty obejmujące ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dobrowolne. Ubezpieczenia Rolne w ERGO Hestii to kompleksowa oferta z szeroką gamą produktów o najwyższym standardzie likwidacji szkód.
Wystarczy jedna polisa, w ramach której można zawrzeć:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • dobrowolne  ubezpieczenie  budynków i mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • dobrowolne ubezpieczenie stałych elementów oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • dobrowolne ubezpieczenie mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Wkrótce oferta zostanie rozszerzona o ubezpieczenie upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich zarówno podlegających, jak i niepodlegających dotowaniu, a następnie o ubezpieczenie maszyn i narzędzi rolniczych (agrocasco).Byki


Atuty oferty ERGO Hestii:

 • cały majątek związany z gospodarstwem rolnym zabezpieczony jedną umową,
 • swobodne kształtowanie oferty ubezpieczenia poprzez możliwość wyboru odpowiedniego zakresu dla danego rodzaju budynków lub grupy mienia,
 • szeroki zakres poszczególnych definicji,
 • stałe elementy zawarte w sumie ubezpieczenia budynku,
 • szeroki zakres oferty OC - życie prywatne, działalność gospodarcza (usługi agroturystyczne oraz usługi międzysąsiedzkie),
 • możliwość pełnego zabezpieczenia mikroinstalacji OZE na warunkach dopasowanych indywidualnie, wykraczających zakresem poza standard rynkowy,
 • gwarancja najwyższej jakości likwidacji szkód.Pliki do pobrania

Materiał marketingowy