Poszkodowany w procesie likwidacji szkody powinien dostarczyć dokumenty, które zostały wskazane jako wymagane przez towarzystwo ubezpieczeń.

 • dokumenty poszkodowanego pojazdu: dowód rejestracyjny i/lub karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • jeśli policja zatrzymała dowód rejestracyjny, to opiekunowi szkody należy dostarczyć jego odpis z wydziału komunikacji (dokument może uzyskać tylko właściciel/współwłaściciel pojazdu),
 • podpisaną przez właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli mienia zgodę na wypłatę odszkodowania, tzw. dyspozycja wypłaty odszkodowania,
 • prawo jazdy osoby, która kierowała pojazdem w chwili zdarzenia (jeśli pojazd nie był w ruchu, nie jest to dokument wymagany),
 • oświadczenie spisane ze sprawcą - jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu,
 • adres jednostki policji, która sporządzała notatkę ze zdarzenia (jeśli szkoda została zgłoszona policji); opiekun szkody będzie występował do policji tę notatkę,
 • przedstawiciel ERGO Hestii może poprosić również o dodatkowe dokumenty związane ze sprawą.

W przypadku kradzieży pojazdu potrzebne będą dodatkowo:

 • komplet kluczy w ilości deklarowanej na polisie,
 • urządzenia uruchamiające zabezpieczenia,
 • dokumenty pochodzenia pojazdu, np. oryginał zagranicznego dowodu rejestracyjnego,
 • dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu.

Jak przygotować się na oględziny

 • zaplanuj sobie czas, w którym będziesz mógł na spokojnie wypełnić dokumenty przygotowane przez rzeczoznawcę,
 • pamiętaj, aby pojazd był łatwo dostępny dla likwidatora - ciasny parking, ciemny garaż mogą wpłynąć na jakość zdjęć oraz spowodować przeoczenie uszkodzeń i konieczność wykonania dodatkowych oględzin,
 • najlepiej, aby na spotkaniu obecna była osoba, która kierowała pojazdem w chwili zdarzenia; jeśli nie jest to możliwe, na oględzinach może być osoba wskazana przez właściciela pojazdu,
 • podczas spotkania z pracownikiem ERGO Hestii należy przygotować dokumenty wskazane podczas zgłoszenia szkody; nie trzeba robić kserokopii, ponieważ rzeczoznawca zrobi ich kopię na miejscu,
 • nie zmieniaj niczego w pojeździe, który ma obejrzeć rzeczoznawca; przed oględzinami można dokonać tylko takich zmian, które zabezpieczą pojazd przed powiększaniem się szkody.

Gdzie naprawić pojazd

O możliwościach naprawy pojazdu dowiesz się przy zgłaszaniu roszczenia, podczas oględzin lub w trakcie rozmowy z opiekunem szkody - wskażemy Ci warsztat współpracujący z ERGO Hestią.

Jeśli wybierzesz inny warsztat, niż zaproponowany przez ERGO Hestię, wszelkie dokumenty wskazane przez opiekuna szkody, jako niezbędne do jej zakończenia, powinieneś dostarczyć we własnym zakresie, w tym (przed rozpoczęciem naprawy) kosztorys sporządzony przez warsztat. Abyś miał pewność, że zrefundujemy koszty naprawy, kosztorys powinien być uprzednio zaakceptowany przez ERGO Hestię.

Pojazd zastępczy

Nasza oferta skierowana jest do poszkodowanych, którzy:

 • nie posiadają możliwości zastąpienia uszkodzonego pojazdu (w trakcie naprawy) innym pojazdem,
 • ich pojazd jest uszkodzony w taki sposób, że jego naprawa nie jest opłacalna.

ERGO Hestia oferuje możliwość organizacji wynajmu pojazdu zastępczego wraz z pokryciem jego kosztów już od chwili wystąpienia szkody.

Jeśli zachodzi konieczność wynajmu samochodu, należy o tym powiedzieć podczas zgłaszania szkody lub zapytać o samochód zastępczy opiekuna szkody – informacja taka trafi od razu do wypożyczalni. Czas wynajmu pojazdu zależy od rodzaju szkody.

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej (gdy koszt naprawy przekracza wartość rynkową pojazdu przed szkodą), najem pojazdu zastępczego możliwy jest jedynie na czas likwidacji danej szkody, nie dłużej jednak niż do czasu obiektywnej możliwości nabycia innego pojazdu przez poszkodowanego. W przypadku szkody częściowej okres najmu nie powinien być dłuższy od czasu obiektywnie niezbędnego do naprawy uszkodzonego pojazdu.

Co można zrobić, jeśli pojazd po szkodzie stracił na wartości (tzw. rynkowy ubytek wartości)

W szkodach OC, dotyczących uszkodzenia pojazdu, właściciel ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu rynkowej utraty wartości pojazdu w związku z kolizją.

Uznanie szkody w ww. zakresie zależy od wieku pojazdu (okres eksploatacji do sześciu lat), wcześniejszych uszkodzeń i przeprowadzanych napraw oraz skali aktualnych uszkodzeń.

Profesjonalne wskazówki, dotyczące sposobu weryfikacji roszczenia i ustalania rozmiaru szkody, można znaleźć w Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów (nr 1/2009 z 12 lutego 2009 r.), zatwierdzonej 12 lutego 2009 r. uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych oraz w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/SRTSiRD, znajdującym się w poniższej lokalizacji:

Warto wiedzieć

Likwidatorzy Mobilni – ambasadorzy marki do zadań specjalnych

Gdzie znajdę warsztat naprawczy

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×