Dbamy o to, by proces likwidacji szkody przebiegał jak najsprawniej, tym bardziej że przy leczeniu i rekonwalescencji liczy się czas, a dodatkowe wsparcie finansowe jest bardzo ważne. W momencie zgłaszania szkody osoba poszkodowana otrzymuje kompletną informację o dokumentach, które są niezbędne do przeprowadzenia likwidacji i wypłaty odszkodowania.


Przedstawiciel ERGO Hestii poprosi o przedstawienie następujących dokumentów:

podstawowe

  • dokumentacja medyczna związana z wypadkiem (w tym kopia dokumentacji medycznej związanej z udzieleniem pierwszej pomocy oraz dalszym leczeniem, opisy zdjęć RTG, wyniki badań USG, MRI itp.),
  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia (jeżeli leczenie nie zostało zakończone, wystarczy przesłanie zgromadzonej dotychczas dokumentacji),
  • oświadczenie zwalniające lekarzy i zakłady opieki zdrowotnej z zachowania tajemnicy lekarskiej („Wyrażam zgodę na zasięganie przez Ubezpieczyciela wszystkich informacji dotyczących mojego stanu zdrowia w związku z zaistniałym wypadkiem u każdego lekarza i w każdej placówce służby zdrowia”),
  • podpisana przez właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli mienia zgoda na wypłatę odszkodowania, tzw. dyspozycja wypłaty odszkodowania,
  • wypełniony druk zgłoszenia lub krótkie pismo zawierające opis okoliczności wypadku – druki do pobrania.

uzupełniające

  • jeżeli szkoda została zgłoszona na policję - wskazanie jednostki policji, nazwa i adres; opiekun szkody będzie występował do policji o odpis sporządzonej notatki,
  • przedstawiciel ERGO Hestii może poprosić również o dodatkowe dokumenty związane ze sprawą.

Dokumentacja powinna zostać przekazana opiekunowi szkody jak najszybciej, aby możliwe było ustalenie wysokości roszczeń klienta związanych z wypadkiem. Nie trzeba czekać na zebranie wszystkich dokumentów - najlepiej przesyłać na bieżąco te aktualnie posiadane, niezależnie od etapu prowadzonej szkody.

Dowiedz się więcej

Warto wiedzieć

Zobacz, co dokładnie robimy, żeby pomóc wrócić do życia po ciężkim wypadku

Szkoda majątkowa – co przygotować

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×