Dla ERGO Hestii sprawny proces likwidacji szkody jest priorytetem. Wiemy, jakie to istotne dla naszych klientów. Sprawdź, w jaki sposób osoba poszkodowana może pomóc w rozpatrzeniu sprawy i szybkiej wypłacie odszkodowania.


Przedstawiciel ERGO Hestii poprosi o:

 • spis rzeczy ze wskazaniem marki, modelu, daty zakupu i wartości uszkodzonych lub skradzionych przedmiotów (tzw. rachunek strat),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie uszkodzonego bądź skradzionego mienia (np. dowód zakupu, karta gwarancyjna, opakowanie, zdjęcia posiadanego mienia),
 • akt własności lub umowa najmu/dzierżawy mienia (jeśli poszkodowany jest właścicielem mienia może podać jedynie nr KW a ERGO Hestia zweryfikuje własność na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości),
 • podpisana przez właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli mienia zgoda na wypłatę odszkodowania (tzw. dyspozycja wypłaty odszkodowania),
 • dodatkowe dokumenty jeśli zaistnieje taka konieczność.

Oględziny

Podstawową czynnością w przypadku likwidacji szkody są oględziny połączone z zebraniem niezbędnej dokumentacji. Przed oględzinami można dokonać tylko takich zmian, które zabezpieczą mienie przed powiększaniem się szkody. Wcześniej jednak należy wykonać zdjęcia uszkodzonych przedmiotów bądź uszkodzonego budynku. Ważne, aby zachować dokumenty potwierdzające wykonanie napraw.

Jak przygotować się do oględzin

Podczas spotkania przedstawiciel ERGO Hestii kopiuje dokumenty przygotowane przez właściciela, dokładnie ogląda przedmioty lub mienie, wykonując szereg zdjęć dokumentujących uszkodzenia oraz przedstawia formularze do wypełnienia.

Zalecamy

 • zarezerwować czas tak, by bez pośpiechu przekazać wszelkie informacje i wypełnić niezbędne dokumenty; przeciętne oględziny zajmują ok. 1 godziny,
 • dobrze, jeżeli w spotkaniu będzie brał udział właściciel uszkodzonego lub skradzionego mienia,
 • przygotowane na oględziny wypełnione druki zgłoszenia szkody skrócą czas czas oględzin (dyspozycja wypłaty odszkodowania oraz zgłoszenie szkody komunikacyjnej).

Postępowanie w przypadku uszkodzenia sprzętu RTV lub AGD

 • przed kontaktem z opiekunem szkody, nie należy naprawiać lub wyrzucać uszkodzonego sprzętu,
 • opiekun szkody może poprosić o ocenę uszkodzeń dokonaną przez specjalistę (tzw. ekspertyza sprzętu AGD/RTV),
 • wykonanie ekspertyzy można zlecić w dowolnym serwisie, u osoby specjalizującej się w naprawie danego sprzętu; może ją też przygotować niezależny rzeczoznawca,
 • kwestię zwrotu kosztu wykonania tej ekspertyzy należy uzgodnić z opiekunem szkody; ERGO Hestia zwraca koszty ekspertyzy w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za szkodę.

Ocena serwisowa powinna zawierać następujące informacje

 • model, typ, marka uszkodzonego sprzętu,
 • przyczyna uszkodzenia,
 • spis uszkodzonych elementów,
 • szacunkowe koszty naprawy / opłacalność naprawy.

Warto wiedzieć

 • gdy naprawa jest nieopłacalna (czyli jej koszt jest większy niż wartość sprzętu), poszkodowany może zakupić nowy sprzęt - taki sam lub porównywalnej klasy,
 • możliwy jest również zakup sprzętu lepszego, jednak ubezpieczyciel rekompensuje w tym przypadku część kosztów zakupu (równą cenie rynkowej sprzętu uszkodzonego na dzień powstania szkody).

Warto wiedzieć

Ubezpieczenie w salonach dilerskich

RUW, czyli utrata wartości pojazdu w wyniku kolizji

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×