Zmiana regulaminu 25.05.2018

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). zachodzą zmiany w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w portalu iHestia oraz portalu Polisa Online.

Usługobiorca, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ihestia.ergohestia.pl oraz polisaonline.ergohestia.pl z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenia można dokonać pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie.Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×