Zwycięzcami 15. edycji zostało troje młodych artystów z warszawskiej ASP – Piotr Urbaniec, Olga Kowalska oraz Hanna Dyrcz. Werdykt ogłoszono 30 maja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, podczas otwartego wernisażu wystawy prac finalistów konkursu.

Zwycięzcy udadzą się na miesięczne rezydencje artystyczne do prestiżowych dla świata sztuki miast – Nowego Jorku i Walencji. Jeden z nich przygotuje koncepcję artystyczną raportu rocznego Grupy ERGO Hestia.


Pierwszym laureatem tegorocznej edycji konkursu został Piotr Urbaniec, który uda się w miesięczną podróż artystyczną do światowej stolicy sztuki nowoczesnej – Nowego Jorku. W ramach nagrody otrzyma też możliwość wystawy porezydencyjnej w Warszawie. W uzasadnieniu tego wyboru, członkowie Jury napisali:

Nagroda przyznana za działania z rzeczywistością i na rzeczywistości, za niewymuszony humor, którego sztuka w naszych czasach bardzo potrzebuje, za interwencje w przestrzeni publicznej i jej zakłócenia, kreujące tymczasowe przyczółki wolności i autonomii, za godne wpisanie się i przepisanie tradycji sztuki instrukcji, za czerpanie garściami z tradycji konceptualnej i performansu, jak również z zasobów YouTube.

Zwycięska praca pt. Being friendly Again to dokumentacja działań performatywnych artysty.

Wideo traktuję jako szkicownik, realizuję moje kaprysy względem bliskiego mi otoczenia. (…) Sztuka powinna być jak dobry dowcip, który jedni złapią, a inni nie, i nie należy go na siłę tłumaczyć. (…) jest dla mnie rodzajem kaprysu, ciężko logicznie uzasadnić, dlaczego robię właśnie to, a nie coś innego. Po prostu sprawia mi to przyjemność. Staram się eksplorować pamięć w taki sposób, żeby moje prace były czytelne i zrozumiałe dla odbiorców. Zresztą nie chodzi tu tylko o moją pamięć, ale też o mechanizmy użytkowania otaczającej nas przestrzeni i przedmiotów. Pracuję na przedmiotach lub sytuacjach, które nasza pamięć automatycznie podporządkowuje określonym wzorcom działania. Wprowadzam do nich element surrealizmu, usiłując kwestionować te przyzwyczajenia pamięci, zwracać uwagę na sam przedmiot, zmuszać do jego kontemplacji.

Piotr Urbaniec

Drugą laureatką została Olga Kowalska. Artystka spędzi inspirujący miesiąc w Walencji i podobnie jak Urbaniec będzie mogła przedstawić swoje dokonania porezydencyjne podczas wystawy w stolicy. Nagrodę otrzymała za pracę pt. Dom, która również jest zapisem wideo działań w przestrzeni. Olgę Kowalską interesuje świadome doświadczanie intymnej przestrzeni, jaką jest dom rodzinny – rozpoczynając od doświadczania bytu ludzi w nim mieszkających, przez bierne przebywanie w nim w okresie dzieciństwa, aż do „przeżywania domu” zmysłami – poprzez dotyk, zapach, słuch.


Artystka zwraca uwagę na fakt, że dom był kiedyś miejscem narodzin i śmierci, a obecnie te kluczowe wydarzenia rodzinne przeniosły się do miejsc nie-miejsc, jakimi są szpitale, kliniki lub domy opieki. Doświadczanie obrazu Olgi Kowalskiej przypomina nam siłę, wartość i potrzebę Domu, który jest w każdym z nas. Przyznanie tej nagrody Jury uzasadniło słowami:

Nagradzamy za pracę opowiadającą o skomplikowanych relacjach pomiędzy ciałem a prywatną przestrzenią, która staje się polem walki o tożsamość, seksualność i niezależność. Jury doceniło intelektualne i formalne walory filmu, który konfrontuje widza z fundamentalnymi kwestiami związanymi z cielesnością, jak i pamięcią przedmiotów pamiętających za nas i w naszym imieniu.

Laureatką Nagrody Specjalnej Prezesa Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickiego, została Hanna Dyrcz. Artystka w konkursie przedstawiła serię prac pt. Protuberancje. Cykl powstał w oparciu o zdjęcia Słońca z teleskopów NASA, a zamierzeniem artystki było kompozycyjne sprowadzenie obrazu do znaku.

Protuberancje to wielkie łuki i pętle płonącej gęstej plazmy koronalnej, podnoszące się z powierzchni Słońca i opadające na nią z powrotem. Pojawiają się zazwyczaj w pobliżu plam słonecznych i związane są z aktywnością pola magnetycznego Słońca. Protuberancje są najlepiej widoczne na brzegu tarczy słonecznej podczas całkowitych zaćmień Słońca. Artystka celowo odwołała się do obrazu Słońca, które w rozmaitych kulturach ma bogatą symbolikę. Także w tej pracy stara się kompozycyjnie sprowadzić ten obraz do znaku. Wbrew powszechnemu skojarzeniu Słońca ze światłem, obrazy malowane są "czarno na czarnym” – ich powierzchnia nie świeci, a pochłania światło. Główne użyte medium – ogień – wynika bezpośrednio z podjętego tematu. Pokrywając podłoże różnymi materiałami, takimi jak ołówek, węgiel i sadza, nadpalając, rysując i ścierając kolejne warstwy, artystka otrzymuje zróżnicowaną fakturę, której elementy pojawiają się i znikają w zależności od ruchu odbiorcy, kąta patrzenia i oświetlenia. To, co widać, jest subiektywnym, jednostkowym doświadczeniem i zależy od warunków zewnętrznych oraz działań obserwatora.

Przyznana artystce Nagroda obejmuje komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego z działalności Grupy ERGO Hestia    w 2016 roku. Będzie to już trzeci raport roczny opracowany przez laureata konkursu. Wcześniejsze raporty opracowali Matěj Frank (2014)   i Katarzyna Kimak (2015). Przy okazji zwiedzania wystawy finalistów w MSN goście mogą zobaczyć również efekt pracy zeszłorocznej laureatki – Katarzyny Kimak. To artystyczna koncepcja raportu rocznego Grupy ERGO Hestia 2015, która powstała na podstawie wywiadów przeprowadzonych z pracownikami firmy i która przyjęła formę neonowej instalacji.

None

None

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×