Grupa ERGO Hestia, Fundacja Integralia, Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym oraz ProContact podpisując Kartę Różnorodności wspólnie dołączyły do grupy międzynarodowej inicjatywy na rzecz równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością.

Karta Różnorodności jest inicjatywą na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy wspieraną przez Komisję Europejską. Sygnatariuszami Karty jest ponad 7 tysięcy firm i instytucji publicznych z 16 krajów Unii Europejskiej i ponad 150 organizacji w Polsce gdzie inicjatywę koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

ERGO Hestia od lat konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju. Podpisanie Karty jest kolejnym ważnym krokiem podjętym na tym polu.

Podpisanie Karty Różnorodności jest dla nas naturalną konsekwencją dotychczas prowadzonych działań w zakresie zarządzania różnorodnością, które pokazują, że rozumiemy, akceptujemy i doceniamy różnice między ludźmi – mówi Mario Zamarripa, odpowiedzialny za projekt zrównoważonego rozwoju w Grupie ERGO Hestia. Od ponad 10 lat we współpracy z Fundacją Integralia tworzymy przyjazne stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami pomagając im w samorealizacji zawodowej. Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, czego najlepszym przykładem jest wprowadzenie obsługi w języku migowym oraz dostosowywanie naszych przestrzeni. Od początku stawiamy również na parytet płci – udział kobiet wśród wyższej kadry menedżerskiej ERGO Hestii wynosi obecnie aż 44%. Wraz z rozwojem całej organizacji coraz więcej w niej także rozwiązań, które wspierają pracowników w godzeniu obowiązków w pracy z potrzebami rodzinnymi. Dlatego nasi pracownicy mogą korzystać z firmowego przedszkola czy elastycznego czasu pracy. Jednocześnie Karta jest dla nas zobowiązaniem i dobrym narzędziem, które zmobilizuje nas do tworzenia w firmie kolejnych inicjatyw służących zarządzaniu różnorodnością, aby aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi oraz tworzyć przyjazne miejsca pracy.

Mario Zamarripa

Sygnatariusze Karty

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×