ERGO Hestia od 15 lat konsekwentnie angażuje się w mecenat artystyczny. Partnerstwo strategiczne z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest kolejną formą wsparcia młodych polskich artystów. Wspólnie podjęta inicjatywa zakłada wsparcie działalności statutowej MSN oraz współpracę przy organizacji konkursu Artystycznej Podróży Hestii, który od kilkunastu lat stanowi główny filar aktywności kulturalnej ERGO Hestii. Swoimi działaniami Spółka aktywnie promuje młode talenty i edukację kulturalną w Polsce.

Partnerstwo strategiczne z MSN, jednym z najważniejszych ośrodków na mapie kultury współczesnej w Polsce i cenioną instytucją europejską, to naturalny kierunek rozwoju naszego zaangażowania na rzecz wspierania młodej sztuki i jej twórców – mówi Piotr Maria Śliwicki, Prezes Zarządu Grupy ERGO Hestia. Od lat, poprzez Fundację Artystyczna Podróż Hestii, prowadzimy szereg inicjatyw tworzących wszechstronny program mecenatu kultury: organizujemy największy w Polsce konkurs skierowany do młodych twórców, wysyłamy ich w artystyczne podróże do światowych i europejskich ośrodków sztuki, organizujemy wernisaże i wystawy, które pozwoliły wielu artystom zaistnieć na profesjonalnym rynku sztuki. Fundacja prowadzi również działalność popularyzatorską i edukacyjną m.in. poprzez organizację wystaw i otwartych warsztatów twórczych na terenie całej Polski oraz publikację licznych wydawnictw.

Piotr Maria Śliwicki

W przedsięwzięcie zaangażowała się także Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, główny organizator konkursu APH. Kolejna, 16. edycja, rozpocznie się 9 stycznia 2017 r., a jego rozstrzygnięcie i wernisaż prac finalistów planowany jest na 27 czerwca. Zapowiedzi konkursu towarzyszyć będzie reportaż z pobytu Piotra Urbańca – laureata ubiegłorocznego konkursu APH w Nowym Jorku. Wystawę wyróżnionych prac oglądać będzie można od 27.06 do 9.07 w nowej, tymczasowej siedzibie Muzeum.

Zacieśniamy współpracę teraz, by zarówno Muzeum, jak i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii skorzystały z nowej energii, związanej z otwarciem naszego fantastycznego miejsca nad Wisłą. Dajemy młodym artystom przestrzeń kontaktu z nowymi kręgami odbiorców, a naszej publiczności – perspektywę zetknięcia się z nowymi postawami i nowymi zjawiskami w sztuce.

Joanna Mytkowska, dyrektor MSN

None

None

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×