Dziennik Bałtycki ponownie wybrał najlepsze i najciekawsze firmy w regionie, nagradzając ERGO Hestię statuetką TOP Odpowiedzialność Społeczna!

Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas transmisji online 29 października 2020 r.

O rozstrzygnięciu konkursu decydowała kapituła gromadząca przedstawicieli największych pomorskich organizacji przedsiębiorców, izb przemysłowych, parków technologicznych, związków branżowych, środowiska naukowego oraz redakcji Dziennika Bałtyckiego.

Nagrody wręczono w pięciu kategoriach: Najlepsza Firma Branży Morskiej, Najlepszy Start-up, Najlepsza Firma Odpowiedzialna Społecznie, Najbardziej Innowacyjna Firma, Gmina Przyjazna Biznesowi.

ERGO Hestia zwyciężyła w kategorii Firma Odpowiedzialna Społecznie i została doceniona za działania oraz aktywności, związane z szeroko rozumianą odpowiedzialnością społeczną biznesu i ideą zrównoważonego rozwoju.