Spośród 5. największych towarzystw obecnych na polskim rynku, klienci najbardziej ufają ERGO Hestii. Rzecznik Finansowy opublikował kolejne sprawozdanie na temat ilości skarg klientów ubezpieczycieli.

Na specjalnie stworzonej stronie internetowej pokazujemy działania, dzięki którym ubezpieczając naszych klientów jesteśmy z nimi w otwartym dialogu. Troska, jaką kierujemy się oferując indywidualny poziom opieki, przekłada się na Najwyższy Standard Ochrony.

Mikołaj Kunica, Dyrektor Biura Komunikacji ERGO Hestii

Najnowszy raport wskazuje, że liczba reklamacji zgłaszanych do Rzecznika Finansowego utrzymuje się na podobnym poziomie do tego sprzed roku. W okresie od 1 stycznia do 10 października 2015 roku (od 11 października 2015 r. weszła w życie Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym) do Rzecznika Finansowego na ERGO Hestię, ubezpieczającą 2,4 miliona klientów, wpłynęło 781 reklamacji, co stanowiło 9,3% udziału w skargach na całym rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Wskaźnik reklamacji jest liczony jako stosunek liczby reklamacji do udziału w rynku ubezpieczeniowym – im niższy wskaźnik, tym mniej powodów do niezadowolenia mają klienci.

ERGO Hestia zanotowała najniższy wskaźnik skarg już w siódmym raporcie Rzecznika. Dowiedz się więcej na www.liderzaufania.ergohestia.pl

Wszyscy, którzy nam zaufali, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z jedynym na rynku ubezpieczeniowym Rzecznikiem Klienta. Uważnie słuchamy tych uwag - na ich podstawie wprowadziliśmy już ponad 700 usprawnień. Troska o klienta zaczyna się już na etapie produktu, kiedy dajemy możliwość dobrania ubezpieczenia szytego na miarę, a najwyższa jakość ochrony odzwierciedla się w zadowoleniu klientów z poziomu likwidacji szkód. W tym obszarze mamy najlepszy wynik na rynku, a klienci polecają naszą usługę dwa razy częściej niż drugiej w tym zestawieniu firmy na rynku.

Mikołaj Kunica, Dyrektor Biura Komunikacji ERGO Hestii

Pierwsze miejsce w rankingu Rzecznika Finansowego jest kolejnym wyróżnieniem, jakie ERGO Hestia otrzymała w krótkim czasie za otwartość na dialog z klientami. Komisja Nadzoru Finansowego uznała niedawno ERGO Hestię za instytucję finansową przyjazną mediacji.

(…) za kontynuację otwartej postawy promediacyjnej i wyrażanie zgód na media­cje w przypadku zdecydowanej większo­ści wniosków swoich klientów, kierowa­nych do Centrum Mediacji Sądu Polu­bownego przy KNF.

lider_zaufania

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×