Z uwagi na prowadzone prace administracyjne część formularzy na stronie www ERGO Hestii nie jest dostępna.
Pełna funkcjonalność serwisu zostanie przywrócona w niedziele, 4 grudnia.
Za utrudnienia przepraszamy!

Agenci w Twojej okolicy

Sprzedajesz, kupujesz pojazd?

Kupno i sprzedaż pojazdu to proces skutkujący przeniesieniem własności. Po zawarciu umowy masz 14 dni, aby uregulować sprawy związane z ubezpieczeniem sprzedawanego pojazdu. Dzięki naszemu mini-poradnikowi przekonasz się, jak zrobić to poprawnie.

 

Sprzedaż pojazdu niesie ze sobą określone prawa i obowiązki wobec Ubezpieczyciela. Zebraliśmy je dla Ciebie poniżej, by ułatwić Ci cały proces.

Właściwie wypełnij umowę sprzedaży

Prawidłowo wypełniona umowa zawiera datę sprzedaży (jeśli w dniu sprzedaży zaistniała szkoda, należy wskazać dokładną godzinę sprzedaży) oraz pełne dane Kupującego i Sprzedającego – imię, nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub NIP firmy, adres, telefon. W przypadku sprzedaży przez Komis niezbędne jest przesłanie kopii zarówno faktury jak i umowy komisowej.

Po sprzedaży pojazdu masz 14 dni, by poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela

Zrób kopię elektroniczną umowy kupna/sprzedaży i przekaż ją do nas poprzez dedykowany formularz kontaktowy (link do formularza). Ewentualnie zrób kopię umowy sprzedaży, dołącz krótkie pismo przewodnie zawierające numer polisy, dane kontaktowe oraz oświadczenie z numerem rachunku bankowego, na który dokonany będzie ewentualny zwrot składki w przypadku wypowiedzenia polisy przez Nabywcę (druk oświadczenia do pobrania tutaj). Dokumenty wyślij pod adres: STU Ergo Hestia SA, ulica Hestii 1, 81-731 Sopot; złóż u Agenta albo prześlij na adres mailowy poczta@ergohestia.pl

Możesz nas również poinformować korzystając z eKonta Ubezpieczeniowego ekonto.hestia.pl

Z eKonta może skorzystać osoba fizyczna, która ma ubezpieczenie majątkowe lub komunikacyjne w Ergo Hestii.

Nabywca ma prawo kontynuować ubezpieczenie

Ważną polisę OC należy przekazać Nabywcy pojazdu. Jeżeli Nabywca nie jest zainteresowany kontynuacją, ma prawo złożyć pisemną rezygnację.
Podstawa prawna:
art. 31 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 2003 roku, z późn. zmianami).

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Zwrot nadpłaty, który uwarunkowany jest wypowiedzeniem polisy przez Nabywcę pojazdu, przekazywany jest na rachunek bankowy wskazany w piśmie przewodnim lub formularzu zgłoszeniowym. Dokumenty te należy wysłać pod adres: STU Ergo Hestia SA, ulica Hestii 1, 81-731 Sopot. Można je także przekazać agentowi naszego Towarzystwa albo przesłać w formie skanu e-mailem pod adres: poczta@ergohestia.pl

Kupno pojazdu niesie ze sobą określone prawa i obowiązki wobec Ubezpieczyciela. Zebraliśmy je dla Ciebie poniżej, by ułatwić Ci cały proces.

Jeśli chcesz przepisać polisę na swoje dane

Zrób kopię elektroniczną umowy kupna/sprzedaży i przekaż ją do nas poprzez dedykowany formularz kontaktowy (link do formularza). Ewentualnie zrób kopię umowy sprzedaży, dołącz krótkie pismo przewodnie zawierające numer polisy oraz dane kontaktowe. Dokumenty wyślij pod adres: STU Ergo Hestia SA, ulica Hestii 1, 81-731 Sopot; złóż u Agenta albo prześlij na adres mailowy poczta@ergohestia.pl

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, masz na to czas do końca trwania jej okresu ubezpieczenia.

Jeśli kupiłeś pojazd pamiętaj, że polisa rozwiązywana jest z dniem złożenia wypowiedzenia. Polisa przepisana na Ciebie jako na Nabywcę nie podlega automatycznemu wznowieniu, dlatego należy zawrzeć nowe ubezpieczenie na kolejny rok.

Jeżeli nie chcesz kontynuować polisy…

Jeżeli nie jesteś zainteresowany kontynuacją ubezpieczenia, prześlij pod adres: STU Ergo Hestia SA, ulica Hestii 1, 81-731 Sopot wypowiedzenie umowy.

Pamiętaj, aby wskazać numer polisy a także właściwą podstawę prawną - art. 31.1 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 2003 roku, z późn. zmianami).

Wypowiedzenie powinno wpłynąć do końca trwania okresu ubezpieczenia, a polisa rozwiązywana jest z dniem złożenia wypowiedzenia. Pamiętaj również o tym, że polisa przepisana na Ciebie jako na Nabywcę nie podlega automatycznemu wznowieniu. W związku z czym należy, zawrzeć nowe ubezpieczenie na kolejny rok.

Jeżeli chcesz kontynuować polisę...

Jeżeli jesteś zainteresowany kontynuacją umowy - skontaktuj się z agentem STU Ergo Hestia telefonicznie lub za pomocą eKonta. Jeśli nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia w Ergo Hestii, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 801 107 107* (*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC z końcem okresu ubezpieczenia

Wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy, z końcem okresu na jaki została zawarta.

Pobierz wzór wypowiedzenia OC - plik PDF

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC (wypowiedzenie nabywcy)

Wypowiadam umowę ubezpieczenia swojego pojazdu, w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o wskazanym powyżej numerze polisy.

Pobierz wzór wypowiedzenia OC - plik PDF