MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Drugie towarzystwo w Grupie Ergo Hestia, które zajmuje się ubezpieczaniem majątku Polaków, to MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Jego oferta została przygotowana dla mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy wybierają proste ubezpieczenia mieszkań, domów i samochodów. MTU działa od 2002 roku.

MTU to:

 • proste i tanie ubezpieczenia samochodów, mieszkań i domów w mniejszych miastach oraz miejscowościach, a także ubezpieczenia dla rolników,
 • przyjazne procedury
 • współpraca z kilkutysięczną siecią wykwalifikowanych pośredników,
 • dostępność ubezpieczeń on-line oraz przez infolinię 801 105 105,
 • wyższa dynamika rozwoju w stosunku do innych towarzystw ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i dziesiąta pozycja na rynku
 • niskie koszty operacyjne, pozwalające na zapewnienie dobrej jakości produktów i wysokich standardów obsługi posprzedażowej przy niższej cenie polis.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi. W 2012 roku MTU zebrało 748,78 mln zł składki przypisanej brutto osiągając dynamikę 109% w stosunku do 2011 r, utrzymując tym samym 3. miejsce na rynku pod względem sprzedaży OC komunikacyjnego. Zysk netto MTU wyniósł 35,27 mln zł (dynamika 116,1 %), a wynik techniczny sięgnął 26,89 mln zł (dynamika 495,2 %).
Akcjonariusz MTU, STU Ergo Hestia SA, systematycznie podnosi kapitały MTU. Obecnie ich wartość wynosi 94,25 mln zł.
 Wyniki finansowe - format .xls

Członkowie Rady Nadzorczej MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA:

 • Grzegorz Szatkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz
 • prof. dr hab. Marek Garbicz

Zarząd spółki:

 • Piotr Śliwicki, członek Rady Nadzorczej MTU, wykonuje czynności Prezesa Zarządu
 • Małgorzata Makulska, członek Rady Nadzorczej MTU, wykonuje czynności Wiceprezesa Zarządu

Dane adresowe

Biuro Obsługi Klienta
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA

80-435 Gdańsk,
ul. Biała 1

Adres do korespondencji:
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA
ul. Hestii 1
81 - 731 Sopot

Czynne od poniedziałku do piątku,,
w godz. 8.00-16.00

fax (58) 555 63 02

Moja Infolinia: 801 107 108, (58) 555 62 22

Strona internetowa: www.mtu.pl

e-mail: mtu@mtu.pl

Numer KRS 0000020253 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-10-44-957
Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 94.250.000 zł