Agenci w Twojej okolicy

Zapytaj o ofertę

np. Gdańsk, Jaśkowa Dolina

Energia na przyszłość

Advanta

Advanta to Program Inwestycyjno - Rentowy, pozwalający zabezpieczyć przyszłość finansową Twoją i Twoich bliskich. Oszczędności zgromadzone w ramach ubezpieczenia pozwolą zapewnić Tobie gwarantowany poziom emerytury. Mogą być one wypłacane jednorazowo lub w postaci wybranego rodzaju renty.

 

Gdy kiedyś skończysz pracować, chcesz nadal pozostać osobą aktywną. Czeka Cię wiele lat życia. Emerytura to tylko ułamek zarobków z czasu aktywności zawodowej. Będziesz potrzebował więcej pieniędzy. Pieniądze są formą energii, a Advanta daje Ci energię na przyszłość. Sam zadecyduj jak wysoką rentę chcesz otrzymywać. Sam zadecyduj jak zamożnym chcesz być rentierem. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w realizacji Twoich planów na przyszłość.

Zobacz, jak Advanta dopasowuje się do Twoich potrzeb

Poznaj rozwiązanie, które elastycznie dopasowuje się do Twoich potrzeb, marzeń i możliwości:

 • decydujesz o wielkości kwot, które chcesz inwestować na poczet swojej renty,
 • decydujesz o tym, czy zainwestować jednorazowo, czy wpłacać składkę regularną,
 • decydujesz jak długo pomnażać swoje oszczędności,
 • wybierasz jedną ze strategii inwestycyjnych w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • osobiście kształtujesz swoją przyszłość finansową!

Advanta to akumulator finansowej energii…

Naładuj go dziś, by podwójnie wykorzystać go jutro! Możesz swobodnie kształtować swoją przyszłość. Tobie pozostawiamy decyzje:

 • możesz zamienić część lub całość swoich oszczędności na rentę,
 • możesz to uczynić w dowolnym momencie,
 • twoja renta może być wypłacana okresowo lub dożywotnio,
 • Twoja renta nie jest opodatkowana podatkiem Belki,
 • Twoja renta może być wypłacona natychmiast lub po dowolnie określonym czasie.

Zainwestuj jeszcze w okresie swojej aktywności zawodowej. Advanta pozwoli Ci świadomie kształtować wysokość przyszłej emerytury. Advanta to rozwiązanie dla Ciebie!

Po dowolnym okresie oszczędzania (odroczenia) możesz wybrać odpowiadającą Tobie rentę:

 • renta okresowa – wypłacana przez okres od 5 do 30 lat,
 • renta wypłacana dożywotnio, nie dłużej niż do 100-go roku życia (gwarancja przejęcia wypłaty renty przez bliskich na wypadek śmierci Klienta w 15 letnim okresie gwarantowanym)
 • możesz także zrezygnować z renty i jednorazowo wypłacić cały zgromadzony kapitał.

W ramach produktu Advanta oferowane są następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego:

 • Fundusz Pieniężny - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
 • Fundusz Zrównoważony - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
 • Fundusz Dynamiczny - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
 • Fundusz Akcyjny - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
 • Strategia Akcyjna
 • Strategia Zrównoważona
 • Strategia Stabilnego Wzrostu
 • Strategia Obligacji

Advanta skierowana jest do osób, które pragną utrzymać lub podwyższyć swój poziom życia po przejściu na emeryturę. Oferta skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, w wieku od 15 do 80 roku życia, zarówno do kobiet jak i do mężczyzn.

Zobacz także Ogólne Warunki Ubezpieczenia:


IRJU on-line pozwala na wgląd przez Ubezpieczającego do posiadanych przez niego polis inwestycyjnych oraz na dokonywanie operacji finansowych (zmiana alokacji, konwersja). Za jego pomocą można zmienić dane adresowe oraz przesłać zapytania obsługowe.


IRJU to:

Warunki korzystania z systemu:

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Tabelą Opłat i Limitów oraz Regulaminem i Strategiami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Ubezpieczenia mają charakter długoterminowy i są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, wyboru Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.