Zgłoszenie

Infolinia (801 107 107*) (*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora) czynna jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Konsultant w ciągu kilkuminutowej rozmowy telefonicznej uzyska niezbędne do zgłoszenia dane, poinformuje o dalszej procedurze oraz udzieli wszelkich wyjaśnień.

Jeżeli konieczne jest dokonanie oględzin, konsultant przekaże tę informację likwidatorowi z firmy Ekspert Pomoc Ubezpieczeniowa (EPU). Likwidator skontaktuje się telefonicznie ze zgłaszającym szkodę, by ustalić dogodny termin i miejsce oględzin.

Podczas telefonicznego zgłaszania szkody potrzebne będą następujące dane:

Formalnego zgłoszenia szkody na piśmie dokonuje się wypełniając odpowiedni druk, dostarczony przez likwidatora EPU w trakcie oględzin. Druk dostępny jest też w każdym Przedstawicielstwie terenowym Ergo Hestii oraz na stronach oraz na stronie internetowej Hestii.

« powrót